fredag 18 januari 2019

Socialdemokraternas politik har inte dragit till höger genom uppgörelsen med C och L !Jonas Sjöstedt (V) med flera vill mena att Socialdemokraternas politik svängt till höger i och med  överenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna för en rödgrön regeringsbildning.

Inget kan vara mer fel - den Socialdemokratiska politiken och ideologin står fast och ligger beslutad i vårt partiprogram, som partiets medlemmar varit med att ta fram via våra partikongresser - på samma sätt som vi alltid historiskt byggt vår demokratiskt socialistiska politik. Allt sedan det första partiprogrammet, med reformpolitiken som danat vägen för ett samhällsbygge utan motstycke.

Stefan Löfven - ny Statsminister


Den socialdemokratiska politiken och vårt partiprogram står fortfarande berett  att genomföra nya reformer, som ska utjämna skillnader i samhället och skapa ytterligare förutsättningar för fler att studera, bo bra, infria drömmar och leva ett bra liv.

Det kräver dock ett ökat förtroende för vårt parti - ett förtroende som vi nu ständigt skall öka, genom fler samtal med människor och bra diskussioner om vilka insatser vi behöver göra i vårt samhälle för att infria den socialdemokratiska politiken.

Politik är ju också att att ansvar i riktigt svåra tider - det ansvaret tar ett parti som Socialdemokraterna just nu, tillsammans med miljöpartiet och tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet.

Ett Europa med framväxande Nationalistiska partier och partier med rötterna i Nazismen behöver ansvarstagande från de demokratiska partierna.

Detta sker just nu i Sveriges Riksdag, där Stefan Löfven röstats fram som Statsminister. Den kompromissen är just nu den enda tänkbara eftersom de partier som ingår i samarbetet gemensamt är beredda att bekämpa Nationalismen och värna demokratin i vårt samhälle.

Socialdemokratisk utrikespolitik har nu dessutom chansen att leva vidare, som en stark röst för demokrati och kvinnors möjligheter ute i världen.

Att normalisera Sverigedemokraternas politik är inget annat än att genomföra den normalisering som många gjorde under 30-talet. 

  • Den historieskrivningen vill vi aldrig ha tillbaka i vårt land eller i andra delar av Europa, där normaliseringen just nu gått ännu längre….

Det är därför så oerhört viktigt att ständigt påminna om att den Socialdemokratiska politiken står fast - vi är samma demokratiskt socialistiska parti, som värnar reformer för ett bättre och än mer jämlikt samhälle.

Däremot - blir självfallet regeringens poltik en annan, där kompromisserna för att nå en regering och bekämpa nationalismen sådana att samtliga partiers viktiga frågor i någon mån måste finnas med. Det är att ta ansvar, där alla partier också fått stå tillbaka i viktiga frågor, men resultatet blir en tydlig regering med det gemensamt: Värna demokratin och allas lika värde!

Självfallet kommer samtliga partier i överenskommelsen att värna sin egna politik i sitt partiarbete och målet måste för Sveriges skull vara att nästa val blir ett tydligt Socialdemokratiskt sådant.

Mitt bidrag i detta blir först att inför kommande EU-val tala för socialdemokratiska röster in i EU-parlamentet för ett starkt, jämlikt och demokratiskt Europa med minskad Nationalism!

I nästa steg handlar det om samma samtal fram till det stundande svenska valet, där enbart ett starkare Socialdemokratiskt parti är vägen fram för ett fortsatt välfärdsbygge för alla.

Endast med ett större förtroende och fler röster kan den Socialdemokratiska politiken ta större utrymme och ge positiv effekt på vårt samhälle…

Nu startar ett spännande samarbete med den nya regeringen och hedras skall samtliga partier som bidragit till detta för Sveriges och demokratins skull.


…lite spännande blir det också, när Statsministern nu skall presentera sin regering - har vi möjligen någon minister från Åretrakten…?

måndag 14 januari 2019

Makedonien nära ett namnbyte


Det känns fantastiskt roligt för Makedonien, kamraterna i Socialdemokraterna och Makedoniens Premiärministers skull...

Makedoniens Parlament

Slutligen har ett viktigt steg tagits i Makedoniens beslut att ändra sitt namn när parlamentet röstade på fredagen för att byta till Republiken Norra Makedonien.
Alla närvarande 81 parlamentsledamöter från de styrande partierna och från flera oppositionspartier stödde ändringsförslagen, vilket säkerställde den välbehövliga två tredjedelsmajoriteten.
De flesta parlamentsmedlemmarna från oppositionens högra VMRO DPMNE-parti, som motsätter sig namnavtalet, var medvetet frånvarande från sammanträdet.
Med ändringarna väntas Grekland lyfta sitt veto mot Makedoniens förhoppningar om att inleda förhandlingar om medlemskap i EU och att ansluta sig till Nato.
Med den öppenhet och transparens som premiärminister Zaev skapat i sitt parti runt om i landet och den öppenhet som man bestämt sig för i regeringen bygger man en stark demokrati i landet. 
Att fått deltaga i de demokratiseminarier och utbildningar som hållas i Makedonien och framför allt med kamraterna i Prilep har varit fantastiskt och jag hoppas kunna fortsätta att ge dem stöd om det behövs.

Det stora arbetet har de gjort själva genom att skapa det förtroendet för Socialdemokraterna i Makedonien som ledde till deras valseger och en Socialdemokratiskt ledd regering.

I kampen om ett medlemsskap i EU hoppas jag att vi på olika sätt kan bidraga i fortsatt demokratiseringsarbete.

Premiärminister Zaev, ÖFK-halsduken och jag...

                            ==========================================

- Finally, an important step has been taken in Macedonia's decision to change its name when the Parliament voted on Friday to changed to the Republic of North Macedonia.

All present 81 MPs from the ruling parties and from several opposition parties backed the amendments, securing the much needed two-thirds majority.
Most of the MPs from the opposition right-wing VMRO DPMNE party, which opposes the name agreement, were absent from the session.

With the amendments passed, Greece is expected to lift its veto on Macedonia's hopes of starting EU membership negotiations and joining NATO.

With the transparency that Prime Minister Zaev and friends in Social democratic party has created in the party around the country and the transparency that has been decided in the government, strong democracy is built in the country.

lördag 29 december 2018

Äkta högerpolitik hotar solidariteten och demokratin i landet och länet...

Vi närmar oss slutet på 2018 och har givetvis förväntningar på det kommande 2019…

Brukligt är ju att vi uttrycker -  nu kan det bara bli bättre, men i nuläget vore det en verklig överdrift.

Vi går in i 2019 med en extrem högerpolitik i form av en statsbudget framtagen av Moderaterna i samarbete med KD, som röstats fram av Sverigedemokraterna och ett passivt Centerparti.

Detta är en budget som är oerhört tydlig i ett förakt för arbetare, kultur och demokrati. Med stora skattesänkningar till oss som redan har det ekonomiskt bra, borttagande av rätten att dra av fackföreningsavgiften i deklarationen, 100-tals miljoner i sänkning av kulturbudgeten, borttagande av fri entré på statliga museer, inga satsningar på klimatfrågan och tom minskning i Naturvårdsverkets budget känner man igen den gamla högerpolitiken!

Tanken är naturligtvis att ge lite extra till sina väljargrupper, minska människors intresse för facket och därigenom öka arbetsgivarnas makt över arbetsplatsen, minska den fria kulturens möjlighet och därmed demokratiskt inflytande.

Självklart kan det bli bättre, men det kräver en Socialdemokratiskt ledd regering som på sikt kan vrida saker till rätta igen och fortsätta bygget av ett solidariskt samhälle.

I dagarna har jag dessutom städat ur mitt gamla Regionrådsrum på Region Jämtland Härjedalen, städat av skrivbordet och kastat massor med papper.Självklart känns det både tråkigt och ledsamt att behöva gå i opposition, men så fungerar och ska demokratin fungera även om Socialdemokraterna är fortsatt största parti i Regionen och Alliansen med Miljöpartiet inte har egen majoritet i Regionfullmäktige, utan behöver söka stöd hos tex Sverigedemokraterna…

Bland papperen finner jag spännande beslut som jag självklart hade velat fullfölja nu när jag och mina kamrater fått igång så många spännande arbeten i Regionen som handlar om utveckling av skogen som resurs i länet, en ny strategi för utveckling av länet, ny regional kulturplan, nya spännande utbildningar på våra Folkhögskolor, arbetet för att få å mycket ut som möjligt av EU:s nya Sammanhållningspilitik för vårt län, satsningar på att få nya företag till länet  osv…

Istället vidtar ytterligare oro kring framtiden när jag funderar över vilka konsekvenser också Alliansens och Miljöpartiets budget i Regionen kan få med stora besparingar på bla regional utveckling med 8 miljoner redan 2019 i jämförelse med det Socialdemokratiska förslaget…

Betyder det neddragningar på busstrafiken, besparingar på kulturen med minskt utbud för länets barn- och unga, minskning av stödet till våra föreningar och organisationer i länet, hot mot våra Folkhögskolor…?

Att besparingarna 2020 ser ut att bli nära 18 miljoner på regional utveckling skrämmer…

Tydligt är att denna budget också slår på människor som behöver stöd och hjälp i utbildning via Folkhögskolor  - en andra och kanske tredje chans i livet, hot mot demokratin via indragningar på kultur och föreningsliv, sämre kommunikationer i länet…

Självklart kan saker i regionen också bli bättre, men att som Alliansen nu låna till driften istället för att fortsatt arbeta för att få ekonomin i rätt riktning är riskabelt. Nu när vi ser effekt av detta arbete  måste tex minskningen av användandet av stafettläkare fortsätta. 

Att höja skatten för att klara vården och minska risken för besparingar på viktiga områden är en betydligt smartare lösning.

Politik kan förändra och kan utjämna skillnader - men en egoistisk politik kan också öka skillnaderna och minska chanserna till ett jämlikt samhälle med goda chanser för alla!

Hur 2019 blir återstår att se, men min nya roll som Regionråd i opposition blir självklart att bevaka hot mot demokratin och solidariteten.

Väl installerad på mitt nya kontor i Regionens hus kommer det självklart att finnas många frågar att ta tag i.Tillsammans kan vi skap ett Gott Nytt År 2019 för de många, även utanför regionens och landets gränser!

onsdag 19 december 2018

Ett grundläggande förakt för arbetare tar sig uttryck i den snabbt hopkrafsade budgeten…


Det går inte att ta miste på att Moderaternas och Kritdemokraternas snabbt hopkrafsade budget, gjordes med förakt för arbetare, miljö och Socialdemokrati.

Att budgeten dessutom röstades igenom med stöd av Sverigedemokraterna och Centerpartiets medvetna strategi visare också på hur dessa partier inte står på arbetarnas sida.

Det må hända att den tydliga arbetarklassen inte längre kan urskiljas på samma enkla sätt som tidigare, men den grupp av människor som borde känna trygghet i ett rättvist och solidariskt samhälle - de som jobbar, tjänar måttligt med pengar eller kanske finns i utsatthet är definitivt den grupp som man nu ger sig på!

I stället för att som praxis borde vara - ställa sig bakom en mer neutral övergångsbudget i ett läge där vi inte har en vanlig regering, chansar M och KD på att snabbt på några få sidor få ned det som känns allra mest angeläget att få igenom för att lägga hinder i vägen för en eventuellt kommande S-ledd regering.

Trion som föraktar vanliga arbetare...

En normal regeringsbudget är på hundratals sidor - denna på enbart ett 20-tal…
Dock är den tillräckligt stor för att rymma det om utstuderat skiljer extrem borgerlig högerpolitik från en arbetarvänlig och för alla solidarisk Socialdemokratisk budget.

M och SD har fokuserat på att sänka skatterna rejält för de som tjänar riktigt bra, ta bort rätten att dra av kostnaderna för medlemsskap i fackföreningar via deklarationen - ett drag om är oerhört medvetet för att försvaga fackföreningarnas makt på arbetsmarknaden. - Det är i allt samma politik som i slutet på 1800-talt och vid 1900-talets början, när högern ständigt krossade arbetarnas krav på rimliga förhållanden.

Budgeten är en tydlig politik för de rika och ett hårt slag mot gemensamma intressen i vårt land - 100-tals miljoner i sänkt stöd till kulturen, minskandet av stödet till kulturskolorna och därmed en sårbarhet för kulturens frihet i hela landet.

Det är en metod som direkt slår på demokratin, när vi kan konstatera att måttet på ett lands demokrati är närvaron av det fira ordet och en fri kultur!

Att kapitalet dessutom går före miljö och klimat får man klart för sig vid en genomläsning av den simpla budgeten, där man inte finner några som helst stöd för klimatarbetet i landet - utan snarare hittar nedrustning i klimatarbetet.

Lägre skatter till de rika, försvagning av fackföreningarna, minskat stöd till kulturen - och dessutom borttagande av människors arbetstillfällen ute i kommuner och regioner med de extratjänster som bidragit till höjd kvalité och arbete för många!

Att kommunerna dessutom kan känna sig blåsta på de tänkta extra miljonerna blir ett dråpslag inte minst mot landbygden…

För Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater går sänkta skatter och försämringar för redan utsatta före både kultur, utveckling i kommuner, jobb och klimat…

Att Kristersson med den politiken kan ha chansen att bli landets statsminister med stöd av både Sverigedemokrater och en Allians känns oerhört oroande.


Måtte min oro kring att Centerpartiet och Liberalerna nu medvetet skall lämna sin hållning mot Sverigedemokraterna och ställa sig bakom en regering ledd av Moderaterna inte slå in…

måndag 10 december 2018

Allt var förstås med beräkning - Annie Lööf......


I och med Annie Lööfs avståndstagande till Stefan Löfven som Statsminister idag driver Centerpartiet oss närmare andra sämre, kanske rent av otrevliga lösningar eller extraval…

Det har visserligen hela tiden lyst igenom att Annie Lööf handskats med frågan helt utifrån att få poäng på att försöka framstå som om hon tar ansvar för landet och en regeringsbildning - sanningen är ju att hon hela tid beräknande styrt frågan mot dagens lösning.

Vilket blir henne nästa steg...Är Lööf så beräknande att hon hela tiden haft stöd från SD med i tankarna...


Att gå in i ett samtal för att försöka få till stånd en regeringsbildning genom att ställa upp ett antal krav som inte är förhandlingsbara eller att direkt gå ut med att Socialdemokraterna nu får räkna med att regera med en Allianspolitik är ju redan i starten kört…

I politiken måste man vara beredda att ge och ta - inte börja med att lägga fram en lista på politik som inte är förhandlingsbart.

Lööf visste ju redan från början att Socialdemokraterna inte kan möta hennes liberaliseringskrav och försämringar i anställningstryggheten - smartare hade varit att lista sådant som varit möjligt om hon verkligen haft en vilja att finna en lösning - men den viljan fanns ju aldrig…

Både S och C har mycket att vinna på förhandlingar om olika frågor som de vill inkludera i en kommande regeringspolitik - detsamma gäller även L och MP.

Sverige behöver en stabil regering och S och C har samarbetat förr. Rädslan för S är obefogad och att nu skylla på S för att man inte kommer överens blir patetiskt, när kravmaskinen drog igång redan innan samtalet…

Det är nu en uppenbar risk att en budget styrd av M och KD släpps fram i riksdagen… En extrem budget som drabbar de som har det sämst ställt och som dessutom kommer att vara ett hot mot många verksamheter i landet - inte minst kulturen som lär drabbas av stora besparingar utifrån de budgetförslag som M och KD lagt tidigare…

Min värsta oro är ändå att även C har ett brunt kort i rockärmen som man lurat på hela tiden och sådana har ju partiet historiskt haft förr - kan inte låta bli att lägga in följande och oroande citat:

”Det finns en viss risk att Annie Lööf förr eller senare tänker: ”Hmm... om min idol Margaret Thatcher kunde dricka te med Augusto Pinochet utan att bli fascist så borde jag kunna samarbeta lite med Jimmie Åkesson”.

Efter att genomfört detta skådespeleri om ansvarstagande försök till regeringsbildning, kan det bruna kortet möjligen plockas fram när man så kan skylla på att allt annat provats…

Nyval är kanske inte det man önskar och då återstår en regering med bruna kanter, där vi likt 30-talet normaliserar partier sprungna ur nazismen…

- Allt för makten…

lördag 24 november 2018

Kan Alliansens och MP:s Regionbudget hota kulturen, föreningslivet, bildningsverksamheten och demokratin...

Vi har en skakig minoritetsbildning som skall leda Region Jämtland Härjedalen just nu. Alliansen och miljöpartiet som utgör dess innehåll har dessutom försatt sig i ett läge där de måste förlita sig på ett stöd från något parti i opposition - inte minst på Sverigedemokraterna för att få igenom sina förslag i Regionfullmäktige.

Det är ett läge som oroar, när man närmar sig ett parti med nazistiska rötter oh Nationalistisk politik.

Sverigedemokraterna är ett parti som allt mer verkar bli normaliserat, av de många trots dess bakgrund och dess politik.

Endera vill vi inte se, inte förstå eller så tycker en del av oss att nazism, Nationalism och stängda gränser utan samarbete är en bra väg framåt.

Personligen kommer jag alltid att kämpa emot partiet, tala om dess vidriga historia, berätta om dess rasistiska tankar och deras nationalism som handlar om att vi klarar oss bättre själva utan samarbete - tanken på att lämna EU-samarbetet är ju en viktig fråga för Sverigedemokraterna…

I ett läge där många länder i Europa har en framväxande Nationalism med tankar om stängda gränser istället för samarbete är ett ställningstagande för samarbete, öppenhet, solidaritet och demokrati det som måste stå högst på agendan - inte minst i det stundande EU-valet nästa år.

En garant för fred är just detta med EU och ett samarbete som ger trygghet för oss alla - EU levererar möjligheter både för fattigare länder och rikare. Att utjämna orättvisor kan enbart betyda att allt fler i Europa känner trygghet och gemenskap - stängda gränser spär på misstänksamheten och rädslan.

Att vi dessutom har en politisk vilde i Regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen, som lämnat SD och anslutit sig till en organisation vars ledning hyllar Hitler gör inte saken bättre i Regionpolitiken.

Alexandra Boije af Gennäs tycks inte riktigt inse att ett medlemsskap i en organisation som öppet hyllar nazismen och Hitler är det samma som att stötta organisationen och dess idéer.

Hon uttalar sig lättsamt och ledigt om sitt medlemsskap i ”Det fria Sverige”.

Nazism, Nationalism och hot mot öppenhet och demokrati måste alltid bekämpas - bekämpas med samtal mellan människor. Där har vi andra partier ett stort ansvar tillsamman med andra delar i det civila samhället och föreningslivet.

Chansen till diskussioner, arenor för samtal och bildning är oerhört viktigt just nu. Det får aldrig bli som det blev under 30-talet…

Av den anledningen känns det enormt oroande med den budget som Alliansen och miljöpartiet nu lagt i vår region.

Kultur i skolan

Man väljer helt enkelt att inte ge den del av Regionen som arbetar med Regional utveckling någon som helst uppskrivning, vilket i realiteten är en enorm besparing redan nästa år på 8 miljoner kronor när verksamhet själva behöver finna pengar till löneökningar, ökade kostnader på länstrafiken och på verksamheten.

Den verksamhet det handlar om är till stora delar till för att dels öka attraktionskraften och intresset för vårt län med inflyttning och fler företag och arbetstillfällen som resultat - i slutändan mer skatteintäkter till tex vård och omsorg i länet.

Dels handlar det om verksamheter som just bär demokratin, ifrågasätter händelser i samhället, ger möjlighet till samtal, möten mellan människor  och bildning…

Som exempel kan nämnas att besparingen nästa år är i storlek med hela regionens stöd till en av våra Folkhögskolor…

År 2010 och 2021 handlar besparingarna om hela 17,6 respektive 27 miljoner kronor!

Vad är det som Alliansen och miljöpartiet inte tycker att vi behöver - våra Folkhögskolor, stödet till alla våra studieförbund och organisationer i länet, kulturevenemang för barn och unga utanför Östersund, stödet till Jamtli eller Nationalmuseum Jamtli, den fria kulturen…

En budget som så tydligt hotar den typen av verksamhet kan också bli ett hot mot det fria ordet, fri kultur och demokrati…

Särskilt förvånande är det dock inte, eftersom bla Moderaternas och Centerpartits budgetförslag i Riksdagen drabbar kulturområdet i Sverige med besparingar på nära en miljard vardera...

Just nu behöver vi kulturens kraft att synliggöra och ifrågasätta, föreningslivets bidrag till öppenhet och mångfald, folkhögskolornas bidrag till bildning och möten…

Att spara på det som ger livet mening är helt fel väg att gå…


Hur Sverigedemokraterna och Alexandra Boije af Gennäs ställer sig i frågan om kultur, med mörka krav på svenskheten vill jag inte ens spekulera i…

måndag 5 november 2018

Alliansen och Miljöpartiet släpper fram SD som vågmästare i Regionen...
Funderingar över en kopp kaffe - en stor och stark sådan.....

I ett politiskt vingligt läge både nationellt och ute i landets kommuner och regioner är det viktigt att hitta stabila majoriteter även över parti- och blockgränser.

Stefan Löfvens ambitioner är att försöka skrota blockpolitiken och ta ansvar för Sverige även fortsättningsvis.

Dock verkar inte talmannen hörsamma detta, utan väljer att lyfta Moderatledaren som en kommande Statsministerkandidat, trots att han representerar en mindre gruppering…

Försök att bortse ifrån att S fortfarande är största parti, blir bara otydligt när Moderatledaren Kristersson ständigt - och redan på valnatten vill utropa sig till Statsminister. Socialdemokraterna är både störst parti och har i samarbetet med Miljöpartiet och Vänsterpartiet också den största nuvarande grupperingen i Riksdagen…

De partier som tidigt dessutom tagit avstånd till samarbete eller stöd från Nationalistiska Sverigedemokraterna borde gemensamt ta ansvar för styrandet av landet. 

Sverige är på rätt väg igen ekonomiskt, exportmässigt och utvecklingsmässigt med allt lägre arbetslöshet - en utveckling som det måste hållas fast vid och det kan enbart ett starkt samarbete klara. Detta samtidigt som man värnar demokratin, allas lika värde och ett öppet samhälle där EU-medlemsskapet värnas.

Öppenheten för en regering ledd av Löfven med den inriktningen borde locka både C och L och få dem att släppa på prestigen.

Samma öppenhet borde ha varit ledstjärnan för den nya Alliansbildningen i vår Region Jämtland Härjedalen, men där valde man istället makten genom att locka över Miljöpartiet till den borgerliga grupperingen.

För Miljöpartiets del är det inte konstigt, eftersom man inte har någon som helst ideologisk kompass, så länge som man får makt — det märks ju inte minst på hoppandet mellan blocken från MP:s sida ute i kommuner och Landsting / Regioner….

Jag kan förstå att MP känner sig brända sedan tidigare av avslutade samarbeten, men samtidigt handlar ju det om otydligt ledarskap och avsaknaden av vilja att stå bakom tuffa beslut för att klara regionens svåra ekonomi.

Att man nu ansluter sig till en politik som inte vill höja skatten för att klara vården, utan istället är övertygade om att mer privatiseringar är bra både för sjukvårdens ekonomi, patienter och invånare. En Allians som säkerligen både vill sälja ut gemensamma egendomar och sjukvård, där sjukvården då både skall klara besparingar, effektiviseringar OCH vinstutdelning till de privata ägarna för våra skattemedel - den ekvationen är svår att lösa för att förstå MP:s val av politisk inriktning…

Vid dagens presskonferens var det dessutom oerhört tunt med tydlig politik och tydliga förslag på hur regionen skall derivat och ekonomin klaras - det enda som återigen återkommer är mer privata utförare i en tid då varje skattekrona behövs till verksamhet, vård och löner för personalen. Att det då också skulle finnas utrymme för vinstutdelning med våra gemensamma skattemedel till ägare av privata vårdföretag känns både ologiskt och osmakligt.

Detta sker samtidigt som den nya ”rensade” Moderatgruppen dels tappat röster, men också rensat ut de Moderata företrädare som tillsammans med oss Socialdemokrater tagit gemensamt ansvar för att klara ekonomi och verksamhet.

Den ”nya” rensade Moderatgruppen är fri från ledamöter som kan tänkas samarbeta med tex (S) för att skapa en trygg och stabil majoritet i ett läge där regionen och sjukvården verkligen behöver detta istället för privatiseringar!

Att den Moderata gruppen dessutom leds av Elise Ryder Wiken, som uttalat gärna samarbetar med Sverigedemokraterna gör inte saken bättre ur demokratisynpunkt!

Ur alla dessa perspektiv hade det säkerligen varit bättre om fler släppt på prestigen och funderat på ett stabilt samarbete över parti- och blockgränserna.


Att dessutom styra Regionen i minoritet, utesluter ju inte att Sverigedemokraternas röster och stöd behövs för att klara både viktiga åtgärdsbeslut och budgetbeslut - man är snubblande nära att även i vår Region släppa in ett Nationalistisk parti…