fredag 9 mars 2018

Klasskillnader orsakar Nationalistiska strömningar...

Högerpopulismen och de nationalistiska vindarna i Europa blir till synes allt starkare, vilket gör att vi som Socialdemokrater måste bli tydligare och än mer lyssnande för att klara att vrida samhällsutvecklingen åt ett håll som främjar alla, skapar trygghet och tillit. Den socialdemokratiska portiken måste fortsatt bygga på de grundvärderingar som vårt parti alltid byggt på och som sätter gemensamt ansvar, solidaritet och allas lika värde i centrum - då handlar det om att göra detta nationellt, likväl som i vårt EU- och Europaarbete.

Tolkningen av orsaken till att människor hänger sig till nationalistiska strömningar skiljer en del, men jag är övertygad om att två huvudorsaker kan ses - det handlar dels om att de av oss som ser globaliseringen och öppna gränser som framtiden ställs mot de som ser detta som ett hot mot den egna identiteten och det egna landets och samhällets grunder.

För oss som Socialdemokrater ser jag dessutom en annan orsak som handlar om att vi allt mer övertygats att lämna den klassiska synen på klassamhället. I det fallet handlar det för mig om att återigen syna och debatter ett klassamhälle som tydligt fortfarande finns , där kampen mot minskade klyftor för ett rättvisare samhälle måste ges kraft.

Eftersom många av oss ser globaliseringen som en möjlighet där vi kan röra oss fritt blir de av oss som inte har den ekonomiska möjligheten ställda inför denna globalisering som ett hot.

EU-samarbete skall även det upplevas som det samarbete för fred och utveckling som det verkligen kan vara.
Socialdemokrati i EU skapar trygghet...


Egentligen grundar sig denna förändring på 80-talets nyliberala svängningar som många lät sig hamna i och därmed skapandet av ett samhälle där vi har svårt att hitta vår egna identitet. Klassförståelsen försvann och många av oss hamnade i en situation utan påverkansmöjlighet, där tidigare samhällsägda funktioner nu drivs av privata vinstintressen, en arbetsmarknad i snabb förändring och en i vissa grupper hög arbetslöshet som många valt att skylla på invandrare och flyktingar.

Jag är övertygad om att öppenhet, globalisering och samarbete mellan nationerna är framtiden - men då måste allt fler få chansen att finnas i ett sådant sammanhang där man är med - inte utanför den utvecklingen.

Då handlar det fortfarande om klasskampen i den bemärkelsen att allt för många inte har en privat, social och ekonomisk situation där man får vara med.

Vi socialdemokrater har givetvis lösningar som i grunden handlar om skolor som inkluderar alla, gemensamt ansvar för utbildning och bildning, gemensamt ansvarstagande för omsorg, äldreomsorg, fritid, sjukvård och inte sänkt skatt för de som redan befinner sig innanför den globaliserade utvecklingen.

Nationalistiska strömningar kan bara bekämpas med inkludering i form av bildningsmiljöer för de många - där tex Folkhögskola och studieförbund kan bidraga, en gemensam välfärd som fungerar, en skattepolitik där de som kan bidrager med mer, trygg finansierad sjukvård och äldreomsorg  samt trygga jobb och  en meningsfull fritid för alla.

Den kampen måste också föras i EU-debatten och blir allt mer viktig inför nästa års EU-val.

Klassdebatten måste fortgå och inte osynliggöras i nyliberala dimridåer….

onsdag 7 februari 2018

Hur oförberedd får en partiledare egentligen vara….


Befinner mig på konventet ”Folk och Kultur” i Eskilstuna. Ett kulturkonvent som är det första i sitt slag, där enormt många arrangörer gått samman för att samla kunskap kring kulturens kraft. 

Här finns museer, dansare, teaterfolk, organisationer och ett stort antal kulturpolitiker.

Från Region Jämtland Härjedalen bidrager vi med Teater Barda som består av skådespelare med olika funktionsvariationer, Nationalmuseum Jamtli, deltagande i debatter om kulturens förutsättningar och engagemang kring scenkonstframföranden under konventet. Regionens kultur syns verkligen på många sätt!

Konventet vill på olika sätt visa kraften i kulturen, men också vittna om vikten att kulturen har en frihet och inte styrs av politiska beslut.

Under dagen presenterade både Kulturministern och Statsministern sin syn på kulturen och redogjorde framför allt om kopplingen mellan fritt kulturutövande och demokratiska samhällen - bra inlägg som också vittnar om hur stor ökning kulturen faktiskt fått i statsbudgeten för första gången - regeringen har medvetet gjort rejäla satsningar som även vår region tagit del av!

Även Moderaternas partiledare Ulf Kristersson deltog i ett samtal om kulturens betydelse, men gjorde ett oerhört dåligt intryck och visade med sin brist på kunskap en nonchalans som var pinsam, påtaglig och förmodligen typisk för Moderaternas kulturpolitik. För honom är kulturen något helt fristående som saknar påverkan på samhället och som inte har någon som helst koppling till demokratisk utveckling.

För moderaterna handlar tydligen kultur mer om människors chans till avkoppling och sponsring.

                                                          Utfrågning av Ulf Kristersson

Vid utfrågningen blev svaren svävande. Han kunde inte se någon som helst koppling mellan kultur och utveckling  inte heller något samband mellan demokratiska samhällen och kulturellt utövande.

Ingen redogörelse för vad kulturen betyder för honom…

När han - vid ett så pass unikt och stort konvent med deltagande från kanske samtliga regioner, fick frågan om Kultursamverkansmodellens funktion visste han inte ens vad denna så centrala modell innebar…

Kultursamverkansmodellen är den modell som finns mellan staten och regionerna kring uppdrag, genomförande och finansiering av den regionala kulturen - något som man bara måste var informerad om inför ett framträdande på ett sådant konvent… Eller så fanns det ingen anledning vare för hans sakkunniga eller honom själv att ödsla tid på något så ovidkommande som kultur…

Mer pengar till förvaret, till poliser och tuffare inställning till flyktingars barn lär vara viktigare - men frågan är ju vad vi skall med allt detta till om vi inte har kärnan, eller essensen i tillvaron att luta oss tillbaka mot. Kultur är ju inget annat än livet och det som ger livet mening - den går inte att slarva bort med nonchalans.

Att regeringen dessutom gått före och höjt budgeten för kulturen rejält visar på en vilja att lyfta kulturen, även om massor finns kvar att göra för att ge kulturen en chans i hela landet, men också skapa bättre förutsättningar för våra kulturarbetare.

Att Kristersson inte insett att det fria utövandet av kultur är en sann måttstock på ett lands demokrati är tragiskt. Än mer tragiskt är det att han inte inser att kulturen i sig också för ett samhälle framåt, förmår oss att förstå samband bättre och kanske tom gör oss till bättre människor.


De begränsningar i yttrandefrihet eller kulturellt utövande som sker i vår närhet är inget annat än en begränsning av demokratin - det borde även oroa en moderat så pass att han kunnat bemöda sig med att förbereda sig bättre inför sitt framträdande…

lördag 30 september 2017

Stövlarna trampar igen i ondskans led...


”Är det sant, att paradiset Sverige som har tagit emot mig med öppna armar tillåter att jag än en gång tvingas leva med rädsla?”

  • Så skrev Héidi Fried, som själv överlevt förintelsen, i Dagens nyheter för några dagar sedan…

I just detta nu marscherar nazisterna på gatorna i Göteborg och detta på en av judarnas viktigaste högtidsdag.

Diskussionen har gått högt kring vad som ger dem den rätten och hur det kan tillåtas ske i vårt land 2017.

Det som kanske är mest skrämmande är att de senaste årens utbredning av nationalismen i Europa vinner mark och öppnar upp för tankar som kommer allt närmare 30-talets Tyskland. Tankar som handlar om det egna landets särart, ursprunglighet och renhet.

Nazistmöte i Sverige 1935


Det mest makabra med detta är trots allt att de som ansluter sig till tankarna inte själva alltid har sitt ursprung i det egna hemlandet eftersom förfäder invandrat, slagit sig samman med människor från andra delar av världen och tagit med sig kulturer från en salig blandning vad gäller ursprung.

Ofta har man en bakgrund som är rätt brokig, men som ändå är grunden till att man över huvud taget finns till…

Vi äter på krogar som serverar mat med influenser från hela världen och inbillar oss snart att pizzans ursprung är Svedala…

Jag brukar tänka på hur fantastiskt det är att vi delar en och samma jord, en och samma värld och ett och samma Europa när jag befinner mig på olika möten kring EU. Känslan av att vi kan röra oss fritt, möta andra och få vänskap var helst vi befinner oss.

Just i ljuset av denna möjliga vänskap blir nazisternas demonstrationer så fruktansvärt hånfulla och samtidigt ett sådant tecken på okunnighet, avsaknad av bildning - men också en obefogad rädsla för det som vi inte känner…

Héidi och hennes vänner skulle inte behöva känna denna rädsla - detta hån, men grundlagar skuddar också nazisters rättighet till demonstrationsrätt.

Frågan är svår i ljuset av yttrandefrihet, men konsekvenserna av att demonstrationer som de i Göteborg får ske är också stora.

Att Statsminister Löfven nu tagit initiativet till samtal kring just detta är bra och kan förhoppningsvis mynna i förslag som förändrar situationen.

Fram till dess måste alla vi andra sluta tiga - vi måste tala och uttrycka vår avsky, men göra det med trygga och korrekta argument om varför gemenskap och trygghet alltid leder fram till det goda och till att vi skaffar oss vänner var helst vi befinner oss.

Mikael Wiehes och Björn Afzelius text, Valet påminner oss:

”Fröna växer sakta under ytan 
Dom trivs där det är fuktigt, mörkt och kallt 
Först när bladen börjar synas  
kan man se att det är ogräs överallt 
Men om man tittar bort 
inget hör, inget ser  
hur vet man då 
För hör man inget, finns väl ingenting 
Och det, man inte ser, finns säkert inte till

I mars har du fortfarande tid 
Du kan ta det innan knopparna slår ut 
Men om du låter det stå kvar tills sommar'n är förbi 
så har det växt dej över huvudet till slut
I dag tar rasisterna en 
Imorgon så tar dom kanske två 
Frankrike tog dom med storm 
Vem vet när det är dej, dom ger sej på

Vakna upp 
Fatta mod 
Börja se dej omkring 
Bli inte en av dom  
som bara står där se'n 

och säger att jag visste ingenting.”

lördag 16 september 2017

Nya företag, fler unga i utbildning, stora investeringar och en kultur i hela Regionen…
Det klart att det gör skillnad beroende på vem som leder Region Jämtland Härjedalen på samma sätt som det gör det i nationen och i våra kommuner.

Den nationella politiken kan skapa bättre förutsättningar för regioner och kommuner när de skall bedriva välfärd och utveckling. Hur dessa förbättrade förutsättningar sedan används är direkt avgörande för oss som enskilda invånare, men självklart också för våra företag.

För oss Socialdemokrater handlar det om att tydligt stötta insatser som hjälper unga tillbaka in i gymnasiestudier eller nyanlända in i språkkunskaper.

Den nationella arbetsmarknadspolitiken kan göra en hel del, men med rätt stöd och pengar till rätt typ av investeringar för företagen i regionen, kan också arbetstillfällena utökas.

Det är också viktigt att vi talar om hela regionen - hela länet, när vi gör insatser eller bedriver verksamhet.

Det är ingen slump att Regionens kultur bedriver mer än hälften av sin verksamhet utanför Östersund. Inte heller är det en slump att mer än hälften av föreställningarna riktar sig till barn och unga. Det handlar om en politisk vilja för hela vår Region.

Kultur ökar intresset och utvecklar Regionen.
 - Här presenterar fotbollsklubben ÖFK en konstutställning

På samma sätt har vi gett företagsstöd och projektmedel till investeringar och utveckling i hela regionen. Bara under fjolåret fick tex företag i Härjedalens kommun nära 35 miljoner kronor.

Med medvetet arbete har vi dessutom medverkat till ett antal nya företagsetableringar i vårt län.

Att vi Socialdemokrater driver en politik som är bra för hela landet måste också svida hos Centerpartiet som självklart ser på vår politik med avundsjuka ögon. Under den borgerliga regeringen försvann massor med statliga arbetstillfällen utanförö Stockholm, skatten för pensionärerna blev mycket högre än för löntagarna, ungdomsarbetslösheten ökade och insatserna för landsbygden lyste med sin frånvaro. 

Nu lägger Regeringen ett budgetförslag som innehåller ekonomiska förstärkningar för pensionärerna, sänkt skatt för pensionärerna, nattåg till och från länet, statliga arbetstillfällen i hela landet, mer utbildningsmöjligheter, stärkta Folkhögskolor, mer pengar till infrastruktur…

När vi så samordnar vår politik i EU, där det märkliga avverkningstaket hotat en för vår region viktig näring - detta samtidigt som vi i Regionen startar upp arbetet med ett Regionalt Skogsprogram som kan stärka skogen som näring.

Vårt arbete med utbildningsfrågorna har ju gett resultat - när vi satsat på att få fler unga genom gymnasieskolan, så ger det resultat i vårt län. När regeringen föreslår mer pengar till Folkhögskolorna, gör våra folkhögskolorna bra insatser riktade till nyanlända och till unga som finns långt ifrån arbete eller studier - insatser som också ger resultat…

Hela Sverige ska leva, men det kräver resultat och beslut - inte enbart prat och löften som aldrig genomförts i Alliansregeringen. Inte underligt att centerpartiet känner sig omsprungna…

Nu går vi vidare i regionen för att ytterligare förstärka arbetet med att öka intresset för vår del av landet, öka möjligheterna till investeringar, fler företag och fler i arbete.

Med de ”verktyg” som vi har och med en Socialdemokratisk ideologi kan vi fortsätta att fördela projektmedel, företagsstöd och EU-medel på ett sådant sätt att det gynnar tillväxten i hela Jämtland Härjedalen. 

Vi vill se fler företagsidéer som blir verklighet genom att vi nu gör en nu tydligare och starkare organisation, vi vill se kulturen blomstra och väcka intresse i hela landet, vi vill se att fler vågar ta steget in i studier, att fler får arbete, att fler vill flytta till oss och att välfärden i kommuner och Region genom detta får ökade skatteintäkter.


Vår framtid går att påverka och definitivt i en rättvis och solidarisk inriktning!

söndag 2 april 2017

Det är skillnad - det är olika…

Sitter ute och äter frukost i 20 graders värme i Makedonska Prilep och hemifrån hör jag att det snöat - det är skillnad - det är olika…

I går på lördag kväll samlades massor av engagerade socialdemokrater på möte om Landets framtid, demokratiutveckling och ideologi här i Prilep och hemma laddade svenska folket för Lets Dance - det är skillnad - det är olika…

En lördagskväll i ett land som under ett antal år stått under politiskt förtryck  av en korrumperad och mutande regering som vägrat att utlysa val och som till slut fick ge med sig på den fronten. När så valet visade att folket valt en annan väg, valt ett demokratiskt Socialdemokratisk parti då vägrar ledningen att släppa makten om parlamentet och startar en stafettdebatt som fortfarande pågår - och som inte släpper fram möjligheten att ens byta talman…

Debatten i går kväll var tidvis hård och spretande i ett parti som försöker finna sin ideologi och sin organisation.

Undertecknad i panelen på ideologiseminarium

Partiets ordförande Zoran Zaev är en tydlig ledare och den kommande statsmannen i landet - men för det krävs att samarbetet med de mindre partierna kring de Albanska invånarna i landet fungerar.

Jag är övertygad om att vårt budskap om öppenhet för att skapa förtroende slagit igenom, när han tom ibland använder våra uttryck för detta. Att han hörsammat möjligheten till samtal och inkludering kommer att fortsätta att öka förtroendet för partiet.

Nu gäller det att man på regional och lokal nivå fortsätter att skapa förtroende, välkomnar nya medlemmar i det reella arbetet och att man lyckas vara det parti som tom närmar sig de hårda motståndarna i regeringspartiet för ett samtal om landets framtid.

Det råder ingen tvekan om att alternativet finns och att försöket att stoppa en ny regering kommer att misslyckas.

Fredagskvällens demonstration som samlat många anhängare av den Nationalistiska ledningen i landet  kan tyckas förvånande - att människor ställer upp till försvar för den korrumperade regeringen, men läget i Makedonien är spänt och regeringens Nationalistiska politik går hem här som på många andra ställen nu i Europa. 

Just därför är det nu så viktigt att visa att det kommande regeringsalternativet med Socialdemokraterna i spetsen är ett öppet parti, ett reformistiskt alternativ och en regering med ett parti i ledningen som vill förnya lagarna, öppna upp media och skapa bättre förutsättningar för landet.

Här handlar det om en utmaning som kantas av rädsla för det forna kommunistiska partiet, rädsla för Ryssland, rädsla för staten, men också en misstro mot ett parti som vänder kommunismen ryggen, rädsla för att den Albanska minoriteten skall få för mycket att säga till om…

Då finns det bara en väg - en tydlig politik, ett tydlig ideologist budskap, en tydlig fördelningspolitik, ett lyft upp ur fattigdom för många människor och framtidstro som innehåller utbildning, arbete och bostad…

Det Socialdemokratiska partiet, SDSM måste nu fortsätta sin lokala och regionala utveckling med mer medlemmar, föreningar, möten. Man måste bli den kraft som folket litar på och som man vet gör skillnad i vardagen. Ett parti som är denna aktiva rörelse i människors vardag och som inte enbart gör skillnad genom lokal, regional och nationell politik utan också genom lokal verksamhet som enar människor kring utbildning, studiecirklar, drift av ungdomsgårdar, kulturverksamhet osv.

För det krävs just öppenhet där medlemmarna och invånarna vet hur partiets ekonomi är uppbyggd, var pengarna kommer ifrån, hur partiets olika uppdrag väljs och hur politiken kan formas via medlemmarna själva - en folkrörelse som människor ser som en viktig del i samhällets utveckling och som alltid vill göra skillnad.

Prilep


Partiet måste också ta ansvar för att samtalet skall genomsyra organisationen och till och med föra det samtalet med det nationalistiska partiet för landets bästa. 

Det värsta ett land kan genomlida är splittring som delar landet i vi och de - i fattiga och rika, i organiserade och icke organiserade, i inflyttare och i landet födda. 
Socialdemokraterna kan aldrig föra ett samtal som handlar om vilka rättighet och när de skall ges till albanska invånare - Socialdemokraterna måste klart uttala att albanerna redan har samtliga rättigheter eftersom de är invånare i landet. Solidaritet och enighet är det som skall byggas.

Med sin karismatiske och kloke ledare kommer SDSM:s vilja att bli en del av EU också bli verklighet - där kan de bli en viktig del av det fortsatta solidaritetsbygget som EU skall vara långt in i framtiden.

I morgon lämnar vi våra kamrater här i landet för denna gång, men i trygg förvissning om att deras fantastiska arbete gör skillnad.


Det är skillnad - det är olika, men med rätt politik kan Makedonien bli ett enat och öppet land.

torsdag 9 mars 2017

Bakom villaägarnas argument anas främlingsfientliga tankar....

Det går inte att försöka dölja rädslan för nya människor som kan komma att bo i villaägarnas närhet i området Tallbacken i Östersund.

När kommunägda Östersundshem vill placera småhus som kan komma att vara bra boende för nyanlända, för flyktingar eller kanske också för studeranden då kommer de taskiga argumenten fram från villaägarna i närheten som befarar att nyanlända är den stora målgruppen:

  • Det kan komma att bli bombattacker och bränder…
  • Det blir fult…
  • Värdet på våra villor kan sjunka…
  • Vi behöver ett grönområde mellan oss och den intilliggande fotbollsplanen…
  • Det skulle ju inte byggas mer i vår närhet…
  • Sexuella ofredanden…
  • Bränder
  • Våldtäkter


Ja, man kan undra vad vi boende ibland tänker eller tror: - Det skall alltid vara som det är - inga fler skall få bo här , där vi nu så vackert bor. Vi vill  minsann inte behöva ligga sömnlösa med risken att värdet i våra bostäder skall sjunka bara för att några andra också skall få bo och självklart blir det bara oroligheter om flyktingar skall in i området…

Det är både förnedrande, pinsamt och skrämmande att människor i Östersund häver ur sig sådant - jag skäms...

Att området som nu skall ge husrum till människor som verkligen behöver ett boende tycks inte spela någon roll, utan istället försöker man dölja verkliga anledningar till sina protester. Ytterst visar det ju sig att detta byggbara område inte alls är avsatt för att vara ett grönområde, utan är i planen upptaget som ett område som kan bebyggas och utvecklas för mer idrott.

Att kommunen nu istället prioriterar boende före mer idrottsanläggningar är givetvis rätt, men det avslöjar också villaägarnas egoism.

Nu är det verkligen inte alla som bor i området som protesterat - utan delar av dem.

Det hedrar Östersundshems VD, Kindberg när han säger: ”Alla måste vi hjälpa till så att folk har någonstans att bo.” Han trycker på att villaägarnas utspel låter både rasistiskt och patetiskt.

Nu handlar det om att skrämselpropaganda och snyfthistorier inte kan få påverka möjligheterna för oss att skaffa fram bra boenden för fler.

Även i bostadspolitiken behövs seriositet och solidaritet.

Dessutom är vi ju i stort behov att bli fler i vår region - fler som arbetar, fler som startar företag och fler som betalar skatt. Människor ska känna sig välkomna till oss och dessutom känna att de är behövda. Det minsta de kan få som ett välkomnande är vät ett boende och grannar som inte förtalar dem...

Vi kan bättre...


måndag 23 januari 2017

Jag mår så illa och jag blir så rädd…Europa och världen är i ett mycket tufft och mörkt läge. Jag ryser när jag hör den franska politikern Marine Le Pen från Front National utropa att nu är vi äntligen inne i en ny världsordning.

Hon låter som en frireligiös ledare, en sektledare eller någon som kommer från Illuminati - den hemliga rörelse som påstås ha påverkat världen och kyrkan…

Dessutom låter hon i sina hyllningar till Trump som de extrema ledare som förändrade världsläget i ett framväxande nazistiskt och fascistiskt Europa.

Marine Le Pen är som så många andra ledare född i en tid långt efter andra världskriget och känner inte den otäcka känslan i maggropen om hur det kan vara att bli ockuperad av en nazistisk ”Världsordning”, utan uttalar sig på samma skrämmande sätt utan att förstå innebörden.

Marine Le Pen

I närtid ligger ett antal val i Europa - Frankrike, Österrike, Belgien osv… 
I ett Europa med en framväxande Nationalistisk rörelse är det mycket som står på spel kring solidariteten, samarbete, EU-medlemsskap och ytterst freden.

Med USA:s valutgång och Rysslands närmanden in i Europa är det också en orolig tid för länder i Rysslands närhet - även för oss.

För första gången någonsin måste man som förälder besvara barnens funderingar om krig i Sverige, om hur farlig Ryssland är eller hur Trumps politik kan påverka oss.

Den här Nationalistiska känslan har ofta grunden i hur människor känner oro, känner utanförskap, känner att man inte kan lita på politiken, inte kan påverka framtiden och att man har en egen osäker tillvaro.

Då är det enkelt att lägga skulden på invandring, på grannlandet, på en folkgrupp och då frodas de Nationalistiska partierna även i vårt land.

Jag blir då rädd, när Moderatledaren Kinberg Batra så tydligt närmar sig ett parti med denna Nationalistiska och nazistiska bakgrund som Sverigedemokraterna har. Här har motkrafterna i Moderaterna mycket att göra och Alliansen som helhet ett stort ansvar. Ett föredöme är ju våra moderata samarbetspartners i vår region.

Historien visar ju hur framväxten av tex nazismen under 30-talet tog samma smygande väg som Nationalismen i Europa gör idag och det borde Kinberg Batra inse. Det ansvaret måste seriösa partiledare ta i dagens Europa.

Det duger inte att argumentera med att Sverigedemokraterna är ett parti i Riksdagen med många röster - den uppslutningen hade också Nationalsocialisterna i Tyskland. Vi kan i Sveriges Riksdag inte enbart se på, utan måste också hålla rent. 
De mångas anslutning till en nationalistisk politik är på intet sätt ett argument för ett samarbete med SD - humanismen och solidariteten måste i alla lägen gå före med erfarenhet från nazismens framväxt.


Vi vill leva i ett öppet Europa och i en öppen värld där samarbete ligger främst.

Det är vi många som känner oro som inte får vara tysta - enskilda och partier, men också alla andra demokratiska rörelser behöver visa vägen bort från nationalismen in i solidariteten. 
Det gäller idrottsrörelsen, kulturen, hembygdsrörelsen, partierna, föreningslivet och civilsamhället i stort.

Min tro på dessa goda krafter är stor - endast tysthet kan vara det största hotet...

Vi kan bättre tillsammans - det minskar min rädsla!