torsdag 16 september 2021

Jag kommer inte att rösta i kyrkovalet på söndag!

....men jag är övertygad om att Du kommer att göra det, Du som är medlem i Svenska Kyrkan.


Jag har inte varit medlem i Svenska kyrkan under hela mitt vuxna liv, hittills av orsaker som jag inte behöver redogöra för här, men de är inte kopplade till att jag tycker att Svenska Kyrkan är en ointressant förening eller organisation som gör fel saker - det är helt kopplat till min tro.


Jag har under åren arbetat i många föreningar, följt föreningslivet och dess viktiga inflytande på vårt lands utveckling.

Kyrkan är en av dessa viktiga föreningar och organisationer som gör skillnad - dels för de medlemmar som är troende, men också på samhällets utveckling i stort.


Kyrkan har som många föreningar stor makt att påverka, att vara en röst i samhället, att påtala orättvisor, att arbeta för människors lika värde, att hjälpa, stötta, förvalta och sköta sina skogar och påverka klimatet,  vara en demokratisk arbetsplats.


Allt detta arbete beundrar jag och vet gör skillnad för många.


Allt detta som också handlar om hur demokratisk kyrkan skall vara kan ändras över en natt om extrema eller odemokratiska krafter tar över styrningen av kyrkan.


Är man medlem i en förening ska man också nyttja sin rätt att påverka för fortsatt öppenhet, demokrati, insyn och ett arbete som vll påverka samhället till det bättre.


Jag röstar inte, men vill att du som är medlem gör det, så att det inflytande på samhället som kyrkan har fortsätter att vara eller blir en kämpande organisation för demokrati, öppet samhälle, solidaritet, jämlikhet, rätten att älska och vara vem man vill.


Kyrkans röst skall vara en röst för fortsatt öppenhet.


Allt detta kan den bli med en Socialdemokratisk politik framröstad på söndag.

lördag 3 juli 2021

Våra arkiv är viktiga delar i demokratin och kulturarvet.


 

Det finns all anledning att oroa sig över utflytt av verksamheter från länet.

Socialdemokraterna i Region JH har reagerat över de signaler som kommer om att Riksarkivets verksamhet i länet är hotat och redan nu ser vi konsekvenser av förändringarna som medför indragen verksamhet.Vi oroas eftersom arkivet är viktigt för vårt kulturarv regionalt. Det är också många lokalhistoriker och släktforskare som använder arkivet.

Kringverksamhet så som Nordiskt Center för Kulturarvspedagogik, NCK och Föreningsarkivet är även de verksamheter som kan komma att drabbas - inte minst utifrån det samarbete som finns upparbetat.

 

Kulturarv skall finnas kvar regionalt och lokalt. Den pedagogiska verksamheten riktad till barn och unga är en annan viktig del, där unga ges möjlighet att forska och lära om historiska skeenden.

 

Vi Socialdemokrater är inte beredda att låta verksamhet och vårt kulturarv flytta ur länet.

 

Självklart kostar sådan verksamheten, men  det handlar om att regeringen helt enkelt måste se kulturen och kulturarvet som en viktig del i arbetet med att hela landet skall leva. Vårt kulturarv och tillgången till det kan inte centraliseras.

 

I grunden är det även en demokratifrågan. Offentlighetsprincipen är en central del i vår demokrati. Tack vare våra arkiv kan journalister, medborgare och andra hitta fakta kring händelser som annars lätt fördunklas, förvrängs och blir till det vi nu kallar Fake News.

 

Denna delen av demokrati är enbart möjlig så länge om Riksarkivet och andra arkiv är tillgängliga.              Händelser i vår del av landet skall dessutom vara tillgängliga via arkiv här på plats.


I tider av mörka krafter med nationalistiska tendenser och en förmåga att förvanska historieskrivningen är arkiven centrala.

 

Nedmonteringen och flytt av arkivet innebär både slutet på den pedagogiska verksamheten för barn och unga, utan också tapp på kompetens och närhet till vår egna historia.Vi Socialdemokrater har lyft frågan I regionen och hoppas nu på att gemensamma uppvaktningar kan rädda verksamheten kvar i länet.

onsdag 4 november 2020

Är detta slutet på USA som demokratiskt land ?I skrivande stund är valet i USA inte avgjort, men Trump har mage att tala till folket som om han vore segrare - eller snarare en liten man som oroas över att han kan förlora när alla röster är räknade…


Av den anledningen börjar han nu spekulera i att alla röster inte skall räknas - han vill inte att röster som räknas hädanefter (efter klockan 4 på morgonen) skall läggas till resultatet - mestadels för att dessa röster kommer från de delar av USA, där han har svagt förtroende.


Spelreglerna är redan från början otydliga i USA när det gäller valet, genom att delstaterna sätter lite egna regler kring när röster räknas osv. I en demokrati kan det inte vara så att en sittande president kan stoppa röster som människor lagt med sin demokratiska rättighet - enbart för att de hotar hans ställning.

Detta kan inte kallas annat än försök till statskupp!


Trumps metoder, hans illvilja att följa regler, hans hån och hot mot media, hans motstånd till vetenskap och hans nationalistiska tendenser är dessvärre inte unikt för för honom, utan skrämmande nog ser vi dem tydligt inte minst bland Sverigedemokrater och deras mest hängivna anhängare! 


När Mattias Karlsson från SD framträder är det med samma typ av icke kontrollerbara påståenden, samma hån mot demokratiska principer, förakt för vetenskap och hån mot media med kommentarer om Fake News. Likheten är skrämmande och slående!


Vågen av Nationalism, demokratisk förakt, hot mot media och kulturarbetare som inte följer i ledarnas spår breder ut sig i Europa och världen.


När Trump säger sig förvånad över att det överväldigade mediauppbådet han förväntat sig kring honom uteblivit i natt blir det pinsamt…


Om rösträkningarna stoppas, om inte alla röstandes röster får höras är risken för oroligheter i USA stora och den splittring av landet som Trump bidragit till kan sluta i katastrof med upplopp och hårda protester.


Till stora delar är det ett hot mot landets demokrati, där ett valsystem i behov av stora förändringar fortfarande skapar kaos och tvivel, förstärkt av en lynnig President som tar sig fram med lögner, egna historiebeskrivningar, hat mot media och vetenskap och en person som älskar att så tvivel i människor som i grunden skulle behöva en starkare demokrati, en rättvisare fördelning av välfärden och inte minst rätten till en sjukvård för alla.


Om detta händer i USA, jag då kan de hända på andra platser och med liknande politik som i grunden föraktar demokrati. Vi ser det i Ungern, Polen, men också på närmare håll där argumenten för att rösta på tex Sverigedemokraterna byggts upp av samma misstroende för de valda politikerna och som späs på med samma teknik som Trumps…


När Nationalismen frodas, stängs också gränserna och viljan till samarbete. För Europas del är en valvinst för Trump ett hot mot både militärt samarbete, men också mot export och import.

onsdag 21 oktober 2020

Ett svagt ledarskap i Regionen är till förfång för personal och hela länets utveckling !Regionfullmäktige igår och den blågröna majoriteten hade chansen att reda ut ett antal frågetecken, men de blev personalen och invånarna svaren skyldiga även fortsättningsvis…


- ”De gav oss bara ickesvar.”, säger personalen oroligt i media.


Eva Hellstrand (C) och Lars-Erik Olofsson (KD)

Ingen kan ha undgått den enorma kritik som den blå-gröna majoriteten med M, C, KD, MP och L fått den senaste tiden för sin personalpolitik, för läget på sjukhuset och och den allt tuffare situationen för personalen som flyr vissa arbetsplatser.


Hur kan det ena Regionrådet från KD tillstå att det finns en personalflykt medan Ordföranden i Regionstyrelsen, Eva Hellstrand (C) bestämt förnekar detta - finns det ett kunskapsgap eller rent av en politisk spricka i den borgerliga majoriteten.


Eva Hellstrand säger lite nonchalant att det är en normal personalomsättning och att den rent av kan vara nyttig fullt uppbackad av stödpartiet Sverigedemokraterna som säger till personalen att bara härda ut…I kombination med att coronapandemin håller många planerade operationer och patienter borta och en dålig personalpolitik där många säger upp sig, söker andra jobb eller blir tjänstlediga växer operationsköerna och den sk vårdskulden växer när det saknas personal…


Det mest eländiga kring detta är att patienter i behov av operationer får vänta, vilket föranledde att  drabbade patienter under gårdagens Regionfullmäktige ställde frågor kring det akuta läget till majoriteten.


På fullmäktige hade vi också ett antal frågor som ställdes från allmänheten kring det usla läget vad gäller arbetsförhållanden på sjukhuset, vårdköer i coronatider, stängda patientplatser pga för få kvar bland personalen och det enorma svek som Kristdemokraten Lars-Erik Olofsson anklagas för när han sviker sitt vallöfte om bättre förhållanden för personalen som istället blev kraftiga försämringar.


Hans undanflykter känns patetiska när han skyller på dålig ekonomi som ett arv från tidigare styre eller vill få det att låta som att besparingarna på personalens löner och ökad arbetstid beror på Corona.


Lars-Erik Olofsson visste ju redan innan vilka förutsättningarna var och gick till val på att reda ut den dåliga ekonmin, men gav ändå sina egna arbetskamrater löften om bättre arbetsförhållanden!  Då duger det inte att skylla misslyckandena på redan kända förutsättningar eller försämringar för personalen på coronapandemin.


Nu har man på grund av alla protester, all negativ media all press från allmänhet och personal - men också på grund av oss Socialdemokrater i oppositionen som vill gå helt andra vägar och dessutom satsa betydligt mer på vården för personalens skull - tvingat fram några ”nödåtgärder” för att rädda skinnet.


Det mesta har redan tillbakavisats av personalen och måste ses som akuta insatser..


Det stora ansvaret för vården och regionens utveckling kräver ett tydligare ledarskap och modiga politiker som inte skyller på annat eller rent av inte vill ta ansvar och framställer sig likt Tom Silverklo (C)  som enbart gäster i regionen - inte ytterst ansvariga arbetsgivare…


Kring de dåliga arbetsförhållandena, den otydliga politiken och det svaga ledarskapet börjar det nu höras och pratas utanför regionens gränser - det är till förfång för vår attraktionskraft och kommer att ligga oss i fatet när vi vill försöka återrekrytera kompetent personal som flytt, nyanställa eller locka människor och företagare till vår del av landet.


Att man dessutom gör allt för att lägga ut vår gemensamma vård på privata företag som också skall ta av våra gemensamma skattemedel till vinster i egna fickor smärtar - pengar som vi behöver investera i vår gemensamt ägda vård.

Personalen är värda större respekt och regionens ledarskap måste stärkas för att locka till inflyttning och företagande. Vi har många fina ”verktyg” för detta, men de får inte slarvas bort, likt majoritetens vilja att sälja bort Landstingsbostäder som är ett sådant viktigt verktyg, med vars hjälp vi omgående kan ordna bra boende för svårrekryterad personal som vi har behov av inte minst i vården…

fredag 4 september 2020

Hur många gånger får det bli fel - Tom Silverklo (C) och Eva Hellstrand (C)Att vara förtroendevald och politiker innebär stort ansvar - det går inte att som Tom Silverklo (C), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden inom Region Jämtland Härjedalen låtsas vara gäst eller enbart lyssnare.


Politiken måste ta ansvar, men det vill Silverklo helt tydligt slippa.


Egentligen är det troligt att ingen inom den borgerliga majoriteten vill göra det - nämligen ta ansvar, eftersom tystnad råder i samtliga partier kring frågan ?                             

                     Tom Silverklo (C) och Eva Hellstrand (C) Foto: Centerpartiet, hemsida


När det via politiken tagits tuffa beslut som ändrar personalens förutsättningar, arbetsvillor, scheman, ersättningar och patientsäkerhet - ja då kan man inte på ett stormöte när man får svåra frågar svara att man enbart är på plats som gäst och hänvisa till att frågan rör arbetstagare och arbetsgivare - inte politiker.

Man kan inte heller nonchalant kommentera försämringar i arbetstider med orden: ”Jag är inte här för att schemalägga kirurgen.”


Är det okunskap, medvetet bortförklarande eller kommentarer för att slippa ansvar som också gör att Silverklo säger: – ”Det handlar om arbetsmiljö och förutsättningarna på en arbetsplats. Det är inte politik.”


Om arbetsmiljö, förutsättningar på arbetsplatsen eller personalpolitik över lag inte är politik - vad är då politik.


Menar Silverklo tex att kraven på lika lön för lika arbete oavsett kön, inte heller är politik eller politiskt inte går att påverka?


Är skydd på arbetet, reglerad arbetstid, rätten att påverka i jobbet, rätten till semester och vila, inte heller politik eller politiskt tagna beslut - vad menar han egentligen och vad säger han egentligen ” mellan raderna”.


Om man vill bli lite konspiratorisk kanske alla försämringar och allt nonchalant bemötande är medvetet för att skapa så dålig arbetsmiljö att en privatisering och utförsäljning av vården kan bli berättigad.


  • Därav Regionstyrelsens ordförandes tystnad - Eva Hellstrand (C) är ju kända för sin privatiseringsiver…


Poltik är att vilja och då måste man också våga stå upp för sina beslut, ta ansvar, sluta förneka att det yttersta arbetsgivaransvaret faktiskt och alltid ligger på politiken.


I dåliga tider behövs det tydlighet, men också viljan till samtal med de anställda om olika lösningar.


  • Och, Tom Silverklo - att samtala och debattera med personalen behöver inte vara valmöten. Det är en normal företeelse i en politiskt styrd organisation som Regionen faktiskt är.


Påståendet om att det är mot väljare och medborgare som politiken arbetar är inte fullständig - det är också som ytterst ansvariga för personalen som samtalet med dem måste föras av politiken Allt annat är fegt.Anställda är dessutom invånare, skattebetalare och förhoppningsvis väljare.


Att rada upp alla uttalanden, feltänkt eller medvetet felaktiga kommentarer låter inte sig göras - det räcker med de jag lyft. Frågan är dock - hur många fel får det bli?


Personalen behöver återfå förtroendet för politiken, ges chans till samtal och påverkan med hjälp av sin erfarenhet och sina ideer.


Rekrytering är svårt, men blir inte enklare av tafflighet, dålig media och nu till på köpet förslag på utförsäljning av personalbostäder inom Landstingsbostäder.


Landstingsbostäder har alltid varit ett bra verktyg, när landstinget och nu Regionen behöver rekrytera personal - vi kan nästan omgående erbjuda boende för hitflyttade nya medarbetare. Det kan nog kallas dålig timing i tider av lågt förtroende och stora rekryteringsbehov - eller är det ytterligare en medveten åtgärd på vägen mot privatisering.


Är pengar och privatisering mer intressant än arbetsmiljöfrågorna i den borgerliga politiken?

fredag 21 augusti 2020

Vi måste hålla i och hålla ut - i coronatider behövs kulturen - de nya riktlinjerna och mer ekonomiskt stöd ger större optimism !


Sitter ute i sensommarvärmen och funderar över vad jag skall skriva om i bloggen - på något sätt har Coronans framfart med sjuka och människor som mist livet också påverkat vardagen så till den milda grad, att den försnillat oss på upplevelser och möten…


Isolering, distans, avstånd - har också medverkat till att upplevelserna minskat mellan oss människor och att många hamnat i utsatthet.


Själv älskar jag att resa att dela upplevelser med vänner och familj i andra länder och andra kulturer - eller att bjuda hem vänner på middagar och fester… Mycket av det har Coronans framfart hindrat. Också de musik- och kulturupplevelser som jag gillar har hindrats och fattas mig…


Vad ska jag skriva om, det får bli just det och funderingar framåt...


På något sätt verkar det också som att många tycks tro att faran är över - privatpersoner, arbetsplatser och andra tycks tro att tanken på att hålla avstånd, arbeta hemifrån och distansera sig i alla lägen, där det är genomförbart verkar ha försvunnit efter semestern - detta trots att läget i stort är detsamma och Folkhälsomyndighetsens råd är oförändrade…


Arbetskamrater håller inte distans med argumentet, att vi är ju friska - detta oberoende av att var och en inte har en aning om hur många människor arbetskamrater möter och i vilka situationer arbetskamraterna är utanför arbetstid. Ingen vet vem som bär på smitta.


Flera skolor verkar i inledningsskedet inte längre uppmana sina anställda eller elever att hålla möjligt avstånd, hålla rent på ytor osv…


Många arbetsplatser verkar också tro attsemestern var någon slags brytpunkt, trots att inga nämnvärda förändringar skett - det känns lite otäckt… Som om vi genom ledigheten glömt bort, blivit mer orädda och inte längre tror att vi eller andra kan bli sjuka…   

Näe, nu gäller det att fortsätta att ta ansvar var och en och tänka på hur vi rör oss, vad vi tar i och hur vi håller händerna rena ofta, ofta!


På kulturområdet däremot har enormt många scener och arrangörer, samt enskilda kulturarbetare tagit stort ansvar. Lyckats ställa om i många fall, men lider av otydliga restriktioner som blivit absurda.


Kulturarrangörerna är beredda att ta ansvar även för fler än 50 i publiken och anordna sittande föreställningar med rejäla avstånd och coronasäkrad miljö. Något annat är helt otänkbart om våra kulturarbetare och institutioner skall överleva.

  


                               

                                                       Kultur- och Inrikesministern


Det är därför med glädje som jag idag dels som privatperson, som politiker, men framför allt som ordförande för Länsteatrarna kan konstatera att Kulturministern och Inrikesministern lovar en snabb förändring med restriktioner som tillåter fler än 50 personer vid tex sittande kulturarrangemang om man uppfyller de nya kraven som är under utarbetande!


Den regionala scenkonsten med Länsteatrarna kommer att kunna bidraga med synpunkter i framtagandet av nya regler om Folkhälsomyndigheten och regeringen lyssnar på oss!


Skönt dock, att de  lyssnat på de många röster som gjort sig hörda i frågan!


Att Kulturministern dessutom meddelar att Regeringen föreslår 1,5 miljarder extra till kulturen i sitt budgetarbete gör inte saken sämre - där handlar det om att Regeringen inte får missa att även den Regionala kulturen skall få ta del av medlen!


Nu tar vi oss samman, håller avstånden och hjälper bland annat vården och våra medmänniskor i kampen mot virusets framfart - semestern var ingen gräns eller skiljelinje - enbart ett upphåll för vila, men kampen måste fortsätta och respekteras.


Lite lättare blir det nog ändå, med något enklare tillvaro för kulturen som vi som mycket behöver i hela landet!!!


Fortsatt skön sensommar med ansvar!

tisdag 19 maj 2020

Ett samhälle utan bildning och kultur, är ett fattigt samhälle även i Coronatider....


Det känns som en evighet, sedan coronapandemin konstaterades som en pandemi och vi alla började ta läget på allvar.

Dagarna flyter på märkligt, med oerhört få sociala möten - men allt fler distansmöten och sammanträden.

Robert Uitto 

Vi lär oss en del av detta kring tekniken och möjligheten att just ”mötas” pådistans, vilket vi får ta med oss in i den vanliga vardagen när den återkommer.

Att slippa resa på alla möten är möjligt, samtidigt som saknaden av dessa riktiga fysiska möten är oerhört stor - inget småprat, inga snabba samtal med lösningar, ingen riktig känsla för vad alla mötesdeltagare egentligen känner i en fråga….

Mycket går verkligen att lösa på distans, men absolut inte allt…

En del av min vardag handlar om att som ordförande i Länsteatrarna i Sverige leda organisationen, hålla mig uppdaterad, agera för den regionala scenkonstens bästa och nu i coronatider försöka påverka den utsattheten som scenkonsten och kulturen i stort står mitt i.
…ingen fysisk publik, inkomstbortfall, inga uppdrag till våra frilansande konstnärer, men väl så bra föreställningar via nätet - men också ett exempel på hur det omöjligen går att ersätta rent fysisk scenkonst med föreställningar på just nätet och ge samma upplevelse… Scenkonsten längtar tillbaka till sin fysiska publik och förhoppningsvis längtar publiken tillbaka till sin teater…

Det är många verksamheter som har det tufft - jag och min familj har försökt att dra vårt strå till stacken genom att i princip varje dag göra ett lokalt stödköp ibland det lokala näringslivet, restaurangerna, kaféerna och matproducenterna i hopp om att det gör skillnad om fler gör på liknande sätt. Och vi gör det gärna!

Utsattheten är däremot stor för många grupper i samhället och jag tänker bland annat på våra Folkhögskolor som på ett fantastiskt sätt är en mötesplats för utbildning, bildning, kultur och demokrati En mötesplats som ger medvetna unga chansen att utbilda och bilda sig inom diverse olika hantverk och yrken - men som också är den arena där unga som inte klarat grund eller gymnasieskolan ges en andra, tredje eller fjärde chans till återupprättelse och en ny väg framåt i livet. Här möts de alla - de medvetna, de osäkra, de nyfikna och vägleds av lärare och personal i att lyfta det som varje individ behöver för vidare studier, en ny chans i livet eller ett arbete. Samtidigt är Folkhögskolan en arena som just utvecklar samtalet, bildningen, kulturen och demokratin så som ingen annan utbildningsform eller arena. 

Nu hotas många skolor av en enormt skral ekonomi i Coronans spår, där en konkurs skulle hota kanske de mest utsatta unga på ett brutalt sätt - vilken arena skulle då ge dessa en ny chans och vilken arena skulle så tidigt bana väg för fortsatt demokratiskt samhälle och bildning…

För mig är det oroande och viktigt att lyfta dessa frågor - ett samhälle utan bildning och kultur är ett fattigt samhälle.

Det måste finnas en skärv över - en liten del av alla de miljarder som regeringen nu ger till Regioner och kommuner som skulle unna landa i den regionala eller kommunala kulturen - men också en slant över för att bibehålla våra folkhögskolor, som dessutom kan komma att behövas i såväl fortbildningssyfte som bildningssyfte under Corona och i spåren efter den….

Alla vet att sjukvården och omsorgen är oerhört centrala, men ett litet mod att också stötta kulturen är viktigt för ett samhälle - det modet måste vi politiker ha även i tuffa tider - eller kanske allra som mest i just tuffa tider…

Om sjukvård och omsorgs ställs mot Kulturen - blir Kulturen alltid förloraren…

På det privata planet handlar det om att skydda sig själv, men också fortsatt ta ansvar för andra och då  inte minst de äldre.

Jag är orolig och blir mer orolig, när en hel del tycks tro att det hela är över och man inte längre vill eller orkar hålla avstånden.
Jag har gamla föräldrar och en mycket svag mamma som verkligen lever mitt i riksgruppen - jag vill inte bli smittad, inte bära med mig viruset och bära hem det till henne när jag och min familj måste hjälpa dem med diverse saker inklusive inhandling av mat.

Fortsätt håll avstånden och var noga för allas skull.

Arbeta hemifrån alla ni som kan - det handlar inte om solidaritet att gå på arbetet enbart för att vissa arbetskamrater har arbetsuppgifter som ställer krav på att de måste finnas på plats - solidaritet just nu är att hålla sig distanserad för att fortsatt minska smittspridningen…

Till de som måste finnas på arbetsplatsen måste vi gi ge skydd och stöd på olika sätt.

Privat kan vi träffas ute nu när solen verkar vara på väg, men även där hålla avstånden och inte som en del sitta nära, tränga sig på som om allt var normalt.

Nu tar vi han om varandra och vårt gemensamma samhälle.

Tack alla ni som just nu kämpar vidare i era yrken för att vardagen skall fungera för alla oss andra!