torsdag 12 april 2018

Återigen blir det fel när Centerpartiet i länet använder Annie Lööf...

Det är ytterst ovanligt att en partiledare ägnar stor tid och del av sitt uppdrag till att kritisera regionala politiska företrädare och politik som bedrivs i regioner. 

Förklaringen är enkel - regioner och kommuner är självständiga med egna valda representanter och möjligheten för en partiledare att bli insatt i komplicerade regionala frågor liten. 

Att följa insatser, beslut och åtgärder är svårt på avstånd  - dessutom kan inte en nationell företrädare lav tidsskäl lära in eller uppfatta alla de olika förutsättningar som kommuner och landsting / regioner har runt om i landet.

Då får man lita på att de som finns ute i landet kan frågorna och tar ansvar, men i fallet Centerpartiet är det annorlunda  Annie Lööf (C) har under en längre tid kastat ur sig kommentarer och kritiserat Region Jämtland Härjedalens majoritet.

Frågan är varför, med vilka motiv och med vilken kunskap…

  • Svaret är enkelt - den centerpartistiska representationen i Region Jämtland Härjedalen är svag och utan vare sig visioner, konkreta idéer eller beslutsförslag som trovärdigt skulle hjälpa regionens problematiska ekonomiska situation.

Då väljer man att nyttja Annie Lööf som en galjonsfigur och talesperson för att undgå att visa sina egna brister och sin egna tomma politik.

Tjat om privatiseringar är helt irrelevanta i detta läge, eftersom det vare sig kan bevisas ge bättre kvalité eller bättre ekonomi - förutom i bolagens ägares fickor…


Annie Lööf (C)Resultatet av att använda partiledaren som megafon blir platt fall vid varje tillfälle….

  • Endera far hon med direkta osanningar i TV kring påhittade nedläggningar av Hälsocentraler i Strömsunds kommun, eller så gör hon utspel om nuvarande lednings inkompetens utan att kunna visa på exempel, eftersom hon i rimlighetens namn inte har möjligheten att införskaffa sådana.

Att centerpartiets ledning i regionen bistått med underlag kan inte vara en svår gissning att träffa rätt i, men när fakta anländer i andra, tredje eller kanske femte hand via informatörer och partistrateger blir det likt en viskningslek felaktiga fakta när det kommer fram till mottagaren.

Jag begär inte att en partiledare skall kunna allt, men det är också därför som man bör undvika att försök rädda regionala partikamrater i ämnen man inte behärskar.

Annie Lööf ger oss rådet att begränsa hur många patienter som skall kunna tillhöra en Hälsocentral, så att den inte blir överbelastad - frågan är ju då hur många fler Hälsocentraler vi behöver om de skall ta färre patienter och hur detta skulle rädda ekonomin

Glesbygdens möjligheter till skatteintäkter är begränsade av antalet invånare som betalar skatt, stora behov och lägre löner som också ger lägre skatteintäkter.

Kanske skulle Centerpartiet ha visat på större verklig kärlek för landsbygden under sin tid vid makten istället för att dränera landsbygden på statliga etableringar, serviceinrättningar, statliga medel. Först nu ser vi en politik som ger fler jobb och etableringar utanför storstäderna, mer utvecklingsmedel, mer till kommuner och landsting / regioner.

Att Annie Lööf dessutom uttalar att Hälsocentralerna skulle kunna nöja sig med Allmänläkare istället för specialister, visar återigen på hur hon trampar i minerade fält utan karta över minfälten…

Allmänläkare är just specialister och allmänläkarkompetensen är en av alla de specialistutbildningar som finns inom läkarutbildningen.


- Undrar vad Svensk förening för allmänmedicin tycker om den nedgraderingen….

torsdag 22 mars 2018

Fråga inte vad EU kan göra för Dig, utan var med i arbetet för ett bättre Europa!


Det är tänkvärt att få möta andra Regionala politiker från hela Europa som har ett gemensamt intresse i att utveckla sina hemregioner och skapa utveckling, framtidshopp och trygghet.

Vi har verkligen olika förutsättningar och kampen om det vi kallar EU:s Sammanhållningspolitik tar sig olika uttryck och har lite olika utgångspunkt beroende på var i utvecklingen man befinner sig. 

Jag talar sammanhållning  på AER-möte i Rumänien.

Det är också därför som många av de forna Öststaterna känner oro för en bantad Sammanhållningspolitik nu när EU utsätts för stora ekonomiska utmaningar när Storbritannien lämnar och därmed också lämnar ett sort ekonomiskt gap efter sig i form av den medlemsavgift de inte längre kommer att leverera. Det kan komma att handla om hela 130 miljarder svenska kronor….

Sammanhållningpolitiken är en av EU:s största budgetposter och innehåller flera av de fonder som gör att länder och Regioner kan utvecklas genom investeringar i företag, företagsutveckling, kulturella etableringar, infrastruktur, bredband, jobb och utbildning. Investeringar som för vår del handlar om över 1,4 miljarder kronor som vi tillsammans med Västernorrland använder för sådana ändamål - vilket i sin tur skapar jobb och nya skatteintäkter för landsting, kommuner och regioner!

Sammanhållningspolitiken är ju också så uppbyggd att de länder som behöver mer för att lyfta, utvecklas och tillföra mervärden också får mer - vi andra lite mindre. Dessutom är konstruktionen sådan att via de fonder som finns i Sammnhållningspolitiken har vi tillsammans med bla regioner i norra Finland kämpat till oss extra medel utifrån våra förutsättningar med långa avstånd, glest boende och låga skatteintäkter. 
Vi har varit många som uppvaktat, skrivit, rest till Bryssel, till Stockholm, till andra samarbetsregioner - men resultatet blev ju bra. - Nu är vi inne i samma kamp för att få en hyfsad budget för våra regioner även denna kommande budgetperiod i EU.

Hela EU är alltså i grunden uppbyggt på solidaritet och en fördelningstanke - de som behöver mer ska också få detta och EU vill finnas med i kampen för att hålla samman EU:s medlemsländer, men även Europa i stort.

Då är det självklart så att varje tanke på bantning av sammanhållningspolitiken oroar sådana länder som verkligen behöver den, men även oss i norr som faktiskt bevisligen har fler utmaningar än andra för att utveckla våra regioner. - det är viktiga pengar.

Länder som Bulgarien, Rumänien och Ungern till exemplen uttrycker stor oro.

Arad - Rumänien

När representanter för den Regionala nivån möts kring frågorna märks det hur stor kraft, vilja och engagemang det finns för att hålla samman Europa - även om det på nationell nivå kan kännas oerhört oroande med Nationalistiska partier och uttryck som vill stänga gränser, dela upp människor i grupper och föra en introvert politik istället för en inkluderande och sammanhållande.

I tider som dessa är det enormt viktig att vi som är EU- och Europavänner talar, berättar och ger exempel på vad våra gemensamma strävanden kan betyda. Hur EU:s fonder gör att länder och regioner kan skapa jobb, utbildning, lyfta människor som har varit i arbetslöshet länge, unga som hoppat av studierna och hur de också i det lilla kan utveckla samarbeten i byar, orter, städer, över regiongränser och över nationsgränser. EU:s historia visar vägen för detta enorma solidaritets- och fredsprojekt som det verkligen är. EU blir aldrig bättre än vad vi som medlemmar gör det till!

Att man dessutom arbetat med en gemensam vision - Europa2020, gör inte saken sämre. Europa behöver fortsatt positiva visioner.

När vi som de senaste dagarna befunnit oss i Arad i västra Rumänien för att mötas inom AER (Assembly of European Regions) har samtalat, funnit argument, beslutat och hittat samarbetsområden visar ju detta på att vi vill vara tillsammans, vi vill hitta lösningar och vi vill kämpa för att våra regeringar inför beslutet om EU:s nya budget skall försvara denna sammanhållningspolitik som fördelar medel för utveckling utfrån allas olika förutsättningar.

Det är när vi ser att bredbandet kommer till byn, skoterprojektet ökar beökasantalet så att byns affär går ihop, infrastrukturprojektet blir av, Nationalmuseum Jamtli byggs, företagen får investeringsmedel och kan anställa fler - som vi förstår meningen med att vara medlemmar i EU, betala medlemsavgiften, fördela det sk återflödet solidariskt och tillsammans fundera på hur alla i EU och Europa kan få det bättre.

Att EU också är attraktivt för nya medlemskandidater kan påskynda den ekonomiska utvecklingen och den demokratiska i länder som aspirerar på medlemsskap - EU kan påverka demokratin i tex forna öststater som Rumänien.

Här törs vi tillsammans med andra regionala politiker diskutera och som jag i förrgår irritera lite lagom kring frågor som rör alla invånares lika värde och rätten att älska den man vill även i Rumänien… Visst blev några representanter irriterade, men vid det lilla möte jag bjöd in till öppnade sig samtalet och kom att handla om att regioner faktiskt enligt EU är suveräna på så sätt att man är en egen del av flernivåstyret och faktiskt kan tycka annat än den egna regeringen. Ett givande samtal som säkerligen har betydelse när regionala politiker törs ta initiativ på vägen mot fullständig demokrati även i länder som Rumänien.

EU gör skillnad och internationellt samarbete på regional nivå kan både utveckla den egna regionen, men även var en knuff framåt för utvecklingen i Europas nationer.


Vi borde mötas oftare och dela varandras utmaningar.

fredag 9 mars 2018

Klasskillnader orsakar Nationalistiska strömningar...

Högerpopulismen och de nationalistiska vindarna i Europa blir till synes allt starkare, vilket gör att vi som Socialdemokrater måste bli tydligare och än mer lyssnande för att klara att vrida samhällsutvecklingen åt ett håll som främjar alla, skapar trygghet och tillit. Den socialdemokratiska portiken måste fortsatt bygga på de grundvärderingar som vårt parti alltid byggt på och som sätter gemensamt ansvar, solidaritet och allas lika värde i centrum - då handlar det om att göra detta nationellt, likväl som i vårt EU- och Europaarbete.

Tolkningen av orsaken till att människor hänger sig till nationalistiska strömningar skiljer en del, men jag är övertygad om att två huvudorsaker kan ses - det handlar dels om att de av oss som ser globaliseringen och öppna gränser som framtiden ställs mot de som ser detta som ett hot mot den egna identiteten och det egna landets och samhällets grunder.

För oss som Socialdemokrater ser jag dessutom en annan orsak som handlar om att vi allt mer övertygats att lämna den klassiska synen på klassamhället. I det fallet handlar det för mig om att återigen syna och debatter ett klassamhälle som tydligt fortfarande finns , där kampen mot minskade klyftor för ett rättvisare samhälle måste ges kraft.

Eftersom många av oss ser globaliseringen som en möjlighet där vi kan röra oss fritt blir de av oss som inte har den ekonomiska möjligheten ställda inför denna globalisering som ett hot.

EU-samarbete skall även det upplevas som det samarbete för fred och utveckling som det verkligen kan vara.
Socialdemokrati i EU skapar trygghet...


Egentligen grundar sig denna förändring på 80-talets nyliberala svängningar som många lät sig hamna i och därmed skapandet av ett samhälle där vi har svårt att hitta vår egna identitet. Klassförståelsen försvann och många av oss hamnade i en situation utan påverkansmöjlighet, där tidigare samhällsägda funktioner nu drivs av privata vinstintressen, en arbetsmarknad i snabb förändring och en i vissa grupper hög arbetslöshet som många valt att skylla på invandrare och flyktingar.

Jag är övertygad om att öppenhet, globalisering och samarbete mellan nationerna är framtiden - men då måste allt fler få chansen att finnas i ett sådant sammanhang där man är med - inte utanför den utvecklingen.

Då handlar det fortfarande om klasskampen i den bemärkelsen att allt för många inte har en privat, social och ekonomisk situation där man får vara med.

Vi socialdemokrater har givetvis lösningar som i grunden handlar om skolor som inkluderar alla, gemensamt ansvar för utbildning och bildning, gemensamt ansvarstagande för omsorg, äldreomsorg, fritid, sjukvård och inte sänkt skatt för de som redan befinner sig innanför den globaliserade utvecklingen.

Nationalistiska strömningar kan bara bekämpas med inkludering i form av bildningsmiljöer för de många - där tex Folkhögskola och studieförbund kan bidraga, en gemensam välfärd som fungerar, en skattepolitik där de som kan bidrager med mer, trygg finansierad sjukvård och äldreomsorg  samt trygga jobb och  en meningsfull fritid för alla.

Den kampen måste också föras i EU-debatten och blir allt mer viktig inför nästa års EU-val.

Klassdebatten måste fortgå och inte osynliggöras i nyliberala dimridåer….

onsdag 7 februari 2018

Hur oförberedd får en partiledare egentligen vara….


Befinner mig på konventet ”Folk och Kultur” i Eskilstuna. Ett kulturkonvent som är det första i sitt slag, där enormt många arrangörer gått samman för att samla kunskap kring kulturens kraft. 

Här finns museer, dansare, teaterfolk, organisationer och ett stort antal kulturpolitiker.

Från Region Jämtland Härjedalen bidrager vi med Teater Barda som består av skådespelare med olika funktionsvariationer, Nationalmuseum Jamtli, deltagande i debatter om kulturens förutsättningar och engagemang kring scenkonstframföranden under konventet. Regionens kultur syns verkligen på många sätt!

Konventet vill på olika sätt visa kraften i kulturen, men också vittna om vikten att kulturen har en frihet och inte styrs av politiska beslut.

Under dagen presenterade både Kulturministern och Statsministern sin syn på kulturen och redogjorde framför allt om kopplingen mellan fritt kulturutövande och demokratiska samhällen - bra inlägg som också vittnar om hur stor ökning kulturen faktiskt fått i statsbudgeten för första gången - regeringen har medvetet gjort rejäla satsningar som även vår region tagit del av!

Även Moderaternas partiledare Ulf Kristersson deltog i ett samtal om kulturens betydelse, men gjorde ett oerhört dåligt intryck och visade med sin brist på kunskap en nonchalans som var pinsam, påtaglig och förmodligen typisk för Moderaternas kulturpolitik. För honom är kulturen något helt fristående som saknar påverkan på samhället och som inte har någon som helst koppling till demokratisk utveckling.

För moderaterna handlar tydligen kultur mer om människors chans till avkoppling och sponsring.

                                                          Utfrågning av Ulf Kristersson

Vid utfrågningen blev svaren svävande. Han kunde inte se någon som helst koppling mellan kultur och utveckling  inte heller något samband mellan demokratiska samhällen och kulturellt utövande.

Ingen redogörelse för vad kulturen betyder för honom…

När han - vid ett så pass unikt och stort konvent med deltagande från kanske samtliga regioner, fick frågan om Kultursamverkansmodellens funktion visste han inte ens vad denna så centrala modell innebar…

Kultursamverkansmodellen är den modell som finns mellan staten och regionerna kring uppdrag, genomförande och finansiering av den regionala kulturen - något som man bara måste var informerad om inför ett framträdande på ett sådant konvent… Eller så fanns det ingen anledning vare för hans sakkunniga eller honom själv att ödsla tid på något så ovidkommande som kultur…

Mer pengar till förvaret, till poliser och tuffare inställning till flyktingars barn lär vara viktigare - men frågan är ju vad vi skall med allt detta till om vi inte har kärnan, eller essensen i tillvaron att luta oss tillbaka mot. Kultur är ju inget annat än livet och det som ger livet mening - den går inte att slarva bort med nonchalans.

Att regeringen dessutom gått före och höjt budgeten för kulturen rejält visar på en vilja att lyfta kulturen, även om massor finns kvar att göra för att ge kulturen en chans i hela landet, men också skapa bättre förutsättningar för våra kulturarbetare.

Att Kristersson inte insett att det fria utövandet av kultur är en sann måttstock på ett lands demokrati är tragiskt. Än mer tragiskt är det att han inte inser att kulturen i sig också för ett samhälle framåt, förmår oss att förstå samband bättre och kanske tom gör oss till bättre människor.


De begränsningar i yttrandefrihet eller kulturellt utövande som sker i vår närhet är inget annat än en begränsning av demokratin - det borde även oroa en moderat så pass att han kunnat bemöda sig med att förbereda sig bättre inför sitt framträdande…

lördag 30 september 2017

Stövlarna trampar igen i ondskans led...


”Är det sant, att paradiset Sverige som har tagit emot mig med öppna armar tillåter att jag än en gång tvingas leva med rädsla?”

  • Så skrev Héidi Fried, som själv överlevt förintelsen, i Dagens nyheter för några dagar sedan…

I just detta nu marscherar nazisterna på gatorna i Göteborg och detta på en av judarnas viktigaste högtidsdag.

Diskussionen har gått högt kring vad som ger dem den rätten och hur det kan tillåtas ske i vårt land 2017.

Det som kanske är mest skrämmande är att de senaste årens utbredning av nationalismen i Europa vinner mark och öppnar upp för tankar som kommer allt närmare 30-talets Tyskland. Tankar som handlar om det egna landets särart, ursprunglighet och renhet.

Nazistmöte i Sverige 1935


Det mest makabra med detta är trots allt att de som ansluter sig till tankarna inte själva alltid har sitt ursprung i det egna hemlandet eftersom förfäder invandrat, slagit sig samman med människor från andra delar av världen och tagit med sig kulturer från en salig blandning vad gäller ursprung.

Ofta har man en bakgrund som är rätt brokig, men som ändå är grunden till att man över huvud taget finns till…

Vi äter på krogar som serverar mat med influenser från hela världen och inbillar oss snart att pizzans ursprung är Svedala…

Jag brukar tänka på hur fantastiskt det är att vi delar en och samma jord, en och samma värld och ett och samma Europa när jag befinner mig på olika möten kring EU. Känslan av att vi kan röra oss fritt, möta andra och få vänskap var helst vi befinner oss.

Just i ljuset av denna möjliga vänskap blir nazisternas demonstrationer så fruktansvärt hånfulla och samtidigt ett sådant tecken på okunnighet, avsaknad av bildning - men också en obefogad rädsla för det som vi inte känner…

Héidi och hennes vänner skulle inte behöva känna denna rädsla - detta hån, men grundlagar skuddar också nazisters rättighet till demonstrationsrätt.

Frågan är svår i ljuset av yttrandefrihet, men konsekvenserna av att demonstrationer som de i Göteborg får ske är också stora.

Att Statsminister Löfven nu tagit initiativet till samtal kring just detta är bra och kan förhoppningsvis mynna i förslag som förändrar situationen.

Fram till dess måste alla vi andra sluta tiga - vi måste tala och uttrycka vår avsky, men göra det med trygga och korrekta argument om varför gemenskap och trygghet alltid leder fram till det goda och till att vi skaffar oss vänner var helst vi befinner oss.

Mikael Wiehes och Björn Afzelius text, Valet påminner oss:

”Fröna växer sakta under ytan 
Dom trivs där det är fuktigt, mörkt och kallt 
Först när bladen börjar synas  
kan man se att det är ogräs överallt 
Men om man tittar bort 
inget hör, inget ser  
hur vet man då 
För hör man inget, finns väl ingenting 
Och det, man inte ser, finns säkert inte till

I mars har du fortfarande tid 
Du kan ta det innan knopparna slår ut 
Men om du låter det stå kvar tills sommar'n är förbi 
så har det växt dej över huvudet till slut
I dag tar rasisterna en 
Imorgon så tar dom kanske två 
Frankrike tog dom med storm 
Vem vet när det är dej, dom ger sej på

Vakna upp 
Fatta mod 
Börja se dej omkring 
Bli inte en av dom  
som bara står där se'n 

och säger att jag visste ingenting.”

lördag 16 september 2017

Nya företag, fler unga i utbildning, stora investeringar och en kultur i hela Regionen…
Det klart att det gör skillnad beroende på vem som leder Region Jämtland Härjedalen på samma sätt som det gör det i nationen och i våra kommuner.

Den nationella politiken kan skapa bättre förutsättningar för regioner och kommuner när de skall bedriva välfärd och utveckling. Hur dessa förbättrade förutsättningar sedan används är direkt avgörande för oss som enskilda invånare, men självklart också för våra företag.

För oss Socialdemokrater handlar det om att tydligt stötta insatser som hjälper unga tillbaka in i gymnasiestudier eller nyanlända in i språkkunskaper.

Den nationella arbetsmarknadspolitiken kan göra en hel del, men med rätt stöd och pengar till rätt typ av investeringar för företagen i regionen, kan också arbetstillfällena utökas.

Det är också viktigt att vi talar om hela regionen - hela länet, när vi gör insatser eller bedriver verksamhet.

Det är ingen slump att Regionens kultur bedriver mer än hälften av sin verksamhet utanför Östersund. Inte heller är det en slump att mer än hälften av föreställningarna riktar sig till barn och unga. Det handlar om en politisk vilja för hela vår Region.

Kultur ökar intresset och utvecklar Regionen.
 - Här presenterar fotbollsklubben ÖFK en konstutställning

På samma sätt har vi gett företagsstöd och projektmedel till investeringar och utveckling i hela regionen. Bara under fjolåret fick tex företag i Härjedalens kommun nära 35 miljoner kronor.

Med medvetet arbete har vi dessutom medverkat till ett antal nya företagsetableringar i vårt län.

Att vi Socialdemokrater driver en politik som är bra för hela landet måste också svida hos Centerpartiet som självklart ser på vår politik med avundsjuka ögon. Under den borgerliga regeringen försvann massor med statliga arbetstillfällen utanförö Stockholm, skatten för pensionärerna blev mycket högre än för löntagarna, ungdomsarbetslösheten ökade och insatserna för landsbygden lyste med sin frånvaro. 

Nu lägger Regeringen ett budgetförslag som innehåller ekonomiska förstärkningar för pensionärerna, sänkt skatt för pensionärerna, nattåg till och från länet, statliga arbetstillfällen i hela landet, mer utbildningsmöjligheter, stärkta Folkhögskolor, mer pengar till infrastruktur…

När vi så samordnar vår politik i EU, där det märkliga avverkningstaket hotat en för vår region viktig näring - detta samtidigt som vi i Regionen startar upp arbetet med ett Regionalt Skogsprogram som kan stärka skogen som näring.

Vårt arbete med utbildningsfrågorna har ju gett resultat - när vi satsat på att få fler unga genom gymnasieskolan, så ger det resultat i vårt län. När regeringen föreslår mer pengar till Folkhögskolorna, gör våra folkhögskolorna bra insatser riktade till nyanlända och till unga som finns långt ifrån arbete eller studier - insatser som också ger resultat…

Hela Sverige ska leva, men det kräver resultat och beslut - inte enbart prat och löften som aldrig genomförts i Alliansregeringen. Inte underligt att centerpartiet känner sig omsprungna…

Nu går vi vidare i regionen för att ytterligare förstärka arbetet med att öka intresset för vår del av landet, öka möjligheterna till investeringar, fler företag och fler i arbete.

Med de ”verktyg” som vi har och med en Socialdemokratisk ideologi kan vi fortsätta att fördela projektmedel, företagsstöd och EU-medel på ett sådant sätt att det gynnar tillväxten i hela Jämtland Härjedalen. 

Vi vill se fler företagsidéer som blir verklighet genom att vi nu gör en nu tydligare och starkare organisation, vi vill se kulturen blomstra och väcka intresse i hela landet, vi vill se att fler vågar ta steget in i studier, att fler får arbete, att fler vill flytta till oss och att välfärden i kommuner och Region genom detta får ökade skatteintäkter.


Vår framtid går att påverka och definitivt i en rättvis och solidarisk inriktning!

söndag 2 april 2017

Det är skillnad - det är olika…

Sitter ute och äter frukost i 20 graders värme i Makedonska Prilep och hemifrån hör jag att det snöat - det är skillnad - det är olika…

I går på lördag kväll samlades massor av engagerade socialdemokrater på möte om Landets framtid, demokratiutveckling och ideologi här i Prilep och hemma laddade svenska folket för Lets Dance - det är skillnad - det är olika…

En lördagskväll i ett land som under ett antal år stått under politiskt förtryck  av en korrumperad och mutande regering som vägrat att utlysa val och som till slut fick ge med sig på den fronten. När så valet visade att folket valt en annan väg, valt ett demokratiskt Socialdemokratisk parti då vägrar ledningen att släppa makten om parlamentet och startar en stafettdebatt som fortfarande pågår - och som inte släpper fram möjligheten att ens byta talman…

Debatten i går kväll var tidvis hård och spretande i ett parti som försöker finna sin ideologi och sin organisation.

Undertecknad i panelen på ideologiseminarium

Partiets ordförande Zoran Zaev är en tydlig ledare och den kommande statsmannen i landet - men för det krävs att samarbetet med de mindre partierna kring de Albanska invånarna i landet fungerar.

Jag är övertygad om att vårt budskap om öppenhet för att skapa förtroende slagit igenom, när han tom ibland använder våra uttryck för detta. Att han hörsammat möjligheten till samtal och inkludering kommer att fortsätta att öka förtroendet för partiet.

Nu gäller det att man på regional och lokal nivå fortsätter att skapa förtroende, välkomnar nya medlemmar i det reella arbetet och att man lyckas vara det parti som tom närmar sig de hårda motståndarna i regeringspartiet för ett samtal om landets framtid.

Det råder ingen tvekan om att alternativet finns och att försöket att stoppa en ny regering kommer att misslyckas.

Fredagskvällens demonstration som samlat många anhängare av den Nationalistiska ledningen i landet  kan tyckas förvånande - att människor ställer upp till försvar för den korrumperade regeringen, men läget i Makedonien är spänt och regeringens Nationalistiska politik går hem här som på många andra ställen nu i Europa. 

Just därför är det nu så viktigt att visa att det kommande regeringsalternativet med Socialdemokraterna i spetsen är ett öppet parti, ett reformistiskt alternativ och en regering med ett parti i ledningen som vill förnya lagarna, öppna upp media och skapa bättre förutsättningar för landet.

Här handlar det om en utmaning som kantas av rädsla för det forna kommunistiska partiet, rädsla för Ryssland, rädsla för staten, men också en misstro mot ett parti som vänder kommunismen ryggen, rädsla för att den Albanska minoriteten skall få för mycket att säga till om…

Då finns det bara en väg - en tydlig politik, ett tydlig ideologist budskap, en tydlig fördelningspolitik, ett lyft upp ur fattigdom för många människor och framtidstro som innehåller utbildning, arbete och bostad…

Det Socialdemokratiska partiet, SDSM måste nu fortsätta sin lokala och regionala utveckling med mer medlemmar, föreningar, möten. Man måste bli den kraft som folket litar på och som man vet gör skillnad i vardagen. Ett parti som är denna aktiva rörelse i människors vardag och som inte enbart gör skillnad genom lokal, regional och nationell politik utan också genom lokal verksamhet som enar människor kring utbildning, studiecirklar, drift av ungdomsgårdar, kulturverksamhet osv.

För det krävs just öppenhet där medlemmarna och invånarna vet hur partiets ekonomi är uppbyggd, var pengarna kommer ifrån, hur partiets olika uppdrag väljs och hur politiken kan formas via medlemmarna själva - en folkrörelse som människor ser som en viktig del i samhällets utveckling och som alltid vill göra skillnad.

Prilep


Partiet måste också ta ansvar för att samtalet skall genomsyra organisationen och till och med föra det samtalet med det nationalistiska partiet för landets bästa. 

Det värsta ett land kan genomlida är splittring som delar landet i vi och de - i fattiga och rika, i organiserade och icke organiserade, i inflyttare och i landet födda. 
Socialdemokraterna kan aldrig föra ett samtal som handlar om vilka rättighet och när de skall ges till albanska invånare - Socialdemokraterna måste klart uttala att albanerna redan har samtliga rättigheter eftersom de är invånare i landet. Solidaritet och enighet är det som skall byggas.

Med sin karismatiske och kloke ledare kommer SDSM:s vilja att bli en del av EU också bli verklighet - där kan de bli en viktig del av det fortsatta solidaritetsbygget som EU skall vara långt in i framtiden.

I morgon lämnar vi våra kamrater här i landet för denna gång, men i trygg förvissning om att deras fantastiska arbete gör skillnad.


Det är skillnad - det är olika, men med rätt politik kan Makedonien bli ett enat och öppet land.