måndag 24 oktober 2011

Häxjakten på politiken

Till och från tycks politiken innehåll vara ointressant och intresset riktas istället på person... I yttersta fall producerar tom massmedia påståenden, fiktiva regler och intervjuer för att minska förtroendet för politiken, den förtroendevalda och dess person - Juholtexemplet är typiskt.

Då är det inte längre roligt, inte längre meningsfullt - utan enbart frustrerande... Man vill bara lämna!

Än värre blir det när man inser att ens fiender, ens motståndare arbetar intensivt för att tipsa media om sådana uppslag. Det återkommer dessutom med jämna mellanrum, trots att de tidigare inte lett tillnågons avgång - men att försök igen kan ju ge vinst...

Politikens tryne blir fult och förtroendet för kamrater i den politiska kretsen minskar - vem har sagt vad, vem har tipsat - vem kan man lita på....?

Lokalpressen är inte sena att följa med och just nu jagas fläckar i den socialdemokratiska politiken - det kan handla om att idiotförklara politiska resor, svärta stftet med att vi vill påverka på andra arenor än på hemmaplan - då förvandlas det till rekreationsresor och påhejas av en feg opposition!

Ingenting är självklart i politiken - men resor kan försvaras och skall genomföras. - Vi skall vara där det händer och där vi kan påverka oavsett om det är i Östersund, Gällivare, Göteborg eller Bryssel.

Fokuset tas bort från politiken och man väljer att populistiskt svärta ned istället. Det åtgår massor med energi till ingenting, istället för att vi får tala politik....

Samtidigt skall inget döljas, men det skall visas vid sitt rätta jag!

Just nu handlar det återigen om min yrkesbakgrund som homeopat i kombination med mitt politiska uppdrag som landstingsråd på halvtid. Det var ett otroligt liv 2002 när jag kandiderade och sean dess har jag bevisat att jag inte tagit massa tillfällen i akt att driva homeopatin som politiker. Ingen kan anklaga mig för det, när jag istället lyft  fram, försvarat och slagits för den svenska sjukvården.

Att det sedan inte faller inom vårt ansvarsområde som landstingspolitiker att besluta hur medicinen skall användas och med vilka metoder, gör ju frågan obefintlig.... Det ligger hos socialstyrelsen!

Nu handlar det istället om att visa på olämpligheten i att jag har föreläst vid ett antal tillfällen per år om homeopati. Östersunds-Posten vill få det att framstå som att jag kom i beroendeställning när jag föreläste på uppdrag av ett läkemedelsföretag... problemet är bara att Sveriges landsting aldrig använder homeopati och att detta läkemedelsföretag aldrig kommer att göra affärer med landstingen...

Dessutom är det viktigt för mig att behålla mitt intresse, om än i hobbyformat - den rätten tänker jag ta mig och hoppas på att sådana här ständiga försök att svärta ned, jävlas och misstänkliggöra kan ta slut någon gång - så att vi slipper lägga energi på detta. Det tar kraft, minskar intresset och framför allt är det inte roligt att behöva fundera över vem som medvetet läckt eller tipsat denna gång....

Nej, jag är less på etta och vill få tillbaka politiken på en rimlig nivå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar