tisdag 25 oktober 2011

Socialstyrelsen vill bestämma vad politiker skall få driva för frågor !!!

Ibland måste man hålla sig för skratt - nu har Örjan Dahlberg på Socialstyrelsen tagit sig makt över huvudet och vill styra vad de förtroendevalda i landet skall säga och tycka om alternativmedicin...

Det hela handlar om att han anser att jag som landstingspolitiker och homeopat inte kan tala för homeopati.
- Han jämställer nämligen legitimerad personal med förtroendevalda och har fått för sig att han kan styra över politiskt tillsatta personer... Där har Örjan ingen makt eller befogenhet mer än någon annan av oss - nämligen att gå till allmänna val !

Å andra sidan har jag heller aldrig förespråkat homeopati istället för vanlig medicin inom sjukvården eller som nervösa läkare i Krokom uttrycker det: "Att Robert Uitto är väldigt kritisk mot den traditionella medicinen som landstinget står för.."

 - En av honom helt påhittad uppgift, eftersom jag är mycket stolt över vår sjukvård, våra utvecklade läkemedel och behandlingsmetoder - inte minst stolt också över all den kompetens som vår sjukvårdspersonal besitter. Rykten sprids snabbt - oftast av okunskap och rädsla.

Örjan Dahlberg på Socialstyrelsen måste nog gå en utbildning i hur vårt demokratiska system fungerar - statliga tjänstemän kan inte besluta om vad politiska företrädare skall tycka, företräda eller kämpa för!

OM - jag säger om, politiker skulle vilja godkänna homeopati i sjukvården, så är det fritt för varje politiker att tycka så, jobba för det, motionera för det och tom besluta om det!!! Politiken är nämligen företrädare för allmänheten och för visioner inför framtiden - så kan de också lägga vilka förslag de vill utan att Örjan på Socialstyrelsen kan påverka detta - tack och lov om inte demokratin skall beskäras av staten som i forna Sovjet....

Han skall företräda hälso- och sjukvården, säger Örjan Dahlberg om mig. - Fel igen - jag skall företräda allmänheten och invånarna, samt mitt parti ! Så enkel är den rena demokratin som inte kan styras av staten!

Örjan skall företräda de politiska besluten och tillse att det som görs inom sjukvården följer stiftade lagar, men han skall inte tala om vad politiken skall tycka!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar